Astronomové objevili černou díru, svou velikostí vyvrací současné teorie

Současná úroveň znalosti lidstva o vesmíru by se dala popsat lakonickým citátem – čím víc o něm víme, tím je jasnější, jak o něm víme málo. To potvrzuje i nedávný objev čínských astronomů, kterým se podařilo v prostoru naší galaxie objevit obrovskou černou díru. Z dosavadních měření vyplývá, že její hmotnost vyvrací všechny dosavadní modely, kterými se lidstvo snažilo popsat chování hmoty ve vesmíru.

Černá díra, která dostala označení LB-1 je od nás vzdálená 15 000 světelných let a její hmotnost by se měla rovnat přibližně sedmdesátinásobku hmotnosti Slunce. Vědci přitom předpokládali, že maximální hmotnost černé díry je přibližně dvacetinásobkem hmotnosti sluneční hmoty. Předpokládali, že hvězdy, které se mění v černé díry při rozpadu ztratí většinu své hmoty ve formě plynů, jež vypustí do vesmíru.

K pozorování hvězdy použily čínští astronomové spektroskopický vláknový dalekohled (LAMOST), který dokáže sledovat velké plochy na obloze a hledá zdánlivě neviditelné objekty, které jsou středem, kolem nějž obíhají jiná tělesa. Jedná se o metodu, kterou lidstvo v teoretické rovině zná už od roku 1783, do praxe se však kvůli technologické náročnosti dostala teprve nedávno. Zavedení této metody do praxe pravděpodobně rozšíří počet lidstvu známých černých děr.

Astronomie je díky tomu, že zkoumá často velmi vzdálené objekty a děje oborem, v němž dochází k poměrně častým vyvracením dosavadních tezí. Jedním z posledních napravených „omylů“ bylo zjištění, že srážka dvou černých děr produkuje mnohem větší množství gravitačních vln, než jsem si doposud mysleli.

Zdroj: engadget.com