Pravidla soutěže

Obecná pravidla soutěží na facebookové stránce oTechnice.cz

 • Organizátorem soutěže je Mopax s.r.o. Klimentská 1746/52, 110 00 Praha – Nové Město, IČ 05766664, DIČ: CZ05766664.
 • Soutěže se může účastnit každý uživatel, který má svůj Facebookový účet, je starší 15 let a má trvalé bydliště v České republice nebo Slovenské republice.
 • Do vyhlášené soutěže se může zapojit odpovědí na stanovenou otázkou. Přesné pokyny vždy nalezne ve statusu u konkrétní soutěže.
 • Každý soutěžící se může každé soutěže zúčastnit pouze jednou.
 • Vstupem do soutěže se každý účastník zavazuje k dodržování obecných pravidel i pravidel určených v rámci soutěže.
 • Organizátor soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout ve sporných případech, jeho rozhodnutí je konečně platné.
 • Povinností organizátora není uchovávat dotazy týkající se soutěže ani na tyto dotazy odpovídat.
 • V případě, že příspěvky pod soutěžní otázkou nebudou se soutěží souviset, budou vulgární, porušovat dobré mravy nebo pravidla facebookové diskuze vyhrazuje si organizátor soutěže právo tyto příspěvky smazat.
 • Ze soutěže jsou vyloučeni pracovníci redakce serveru oTechnice.cz a jejich rodinní příslušníci
 • Vyhlašované soutěže nejsou provozovány nebo jakkoliv spojeny se společností Facebook a ta za ně neodpovídá. Veškerá je odpovědnost je plně na organizátorovi soutěže.
 • Výherce v případě nutnosti ověření identity, zašle na vyžádání fotografii obdržené výhry vyhlašovately soutěže.

Výběr a vyhlášení výherců:

 • Výherce vybereme způsobem stanoveným u každé soutěže.
 • Vyhlášení proběhne formou Facebookového příspěvku vždy v termínu stanoveném při vyhlášení soutěže. Nejpozději pak sedm dní po jejím skončení.
 • Výherci musí do čtrnácti dnů kontaktovat prostřednictvím zprávy facebookovou stránku oTechnice.cz, s naším pracovníkem se následně domluví na možnostech převzetí nebo zaslání výhry.
 • Výhru zasíláme do čtrnácti dnů od přihlášení výherce.
 • Osobní data, nutná pro zasílání nebo převzetí výhry jsou použitá pouze pro tento účel a dále s nimi nebude nakládáno.

 

 • V případě důvodného podezření z podvodů nebo jiných nesrovnalostí si vyhrazujeme právo soutěž kdykoliv předčasně ukončit nebo upravit její pravidla.

 

Tato pravidla jsou účinná od 5.4. 2019