Foto: Pxfuel

Společnost pro rozpoznávání obličejů Clearview AI zakáže používání svého softwaru soukromým firmám

Americká společnost Clearview AI, která se zabývá technologiemi pro rozpoznávání obličejů a tento software také poskytuje firmám i jednotlivcům, se nyní v rámci soudního vyrovnání dohodla, že většině soukromých společností natrvalo zakáže používat své služby.

Více
Zdroj: needpix.com

Společnost Amazon zakáže policii využívat technologii rozpoznávání obličeje po dobu jednoho roku

V souvislostí s protesty, které v současnosti zuří v USA se opět do veřejného prostoru dostala debata o technologii rozpoznávání obličeje a síle tohoto nástroje v rukou policie.

Více