Foto: Unsplash

Alzheimerovou chorobou mohou onemocnět i delfíni

Nová vědecká studie naznačuje, že delfíni mohou trpět některými stejnými onemocněními mozku jako lidé. Vědci ze Skotska tvrdí, že u tří druhů delfínů našli důkazy, že se v jejich mozku mohou objevit klasické znaky Alzheimerovy choroby.

Alzheimerova choroba je nejčastějším typem demence a vyznačuje se velkými změnami v mozku, které vytvářejí trvalá poškození. U lidí s touto nemocí dochází zejména k hromadění deformované formy dvou bílkovin, které se běžně vyskytují v těle a nazývají se beta-amyloid a tau. Právě tyto abnormální shluky bílkovin jsou považovány za hlavního viníka destrukce mozku.

Studie ukázaly, že některé z těchto změn v mozku lze nalézt i u zvířat (například u některých druhů opic, lidoopů a psů). Zdá se však, že u těchto zvířat se často nevyvinuly neurologické příznaky, které jsou běžně pozorovány u pacientů s Alzheimerovou chorobou, což vedlo některé odborníky k myšlence, že Alzheimerova choroba může být čistě lidským onemocněním.

Nový výzkum pochází od vědců z řady univerzit a z Mordun Research Institute ve Skotsku. Vědecký tým vyslovil teorii, že mozky delfínů by se mohly výrazně podobat lidským, což by také zapříčinilo, že mohou trpět tímto druhem demence.

K ověření své teorie tým zkoumal vzorky 22 mozků odebraných delfínům, sviňuchám a vorvaňům. Všechna tato zvířata skončila na mělčině u pobřeží Skotska a uhynula.

Zjištění by mohla podpořit rozšířenou hypotézu o tom, proč delfíni a velryby pravidelně uvíznou na souši, známou jako teorie „nemocného vůdce“. Tato teorie tvrdí, že jinak zdravá skupina delfínů může být poslána do záhuby v mělkých vodách nemocným nebo zmateným vůdcem. Je tedy možné, že demence může být jedním z důvodů, proč tito vůdci s přibývajícím věkem ztrácejí schopnost bezpečné navigace. Nicméně k potvrzení toho, zda se u nich skutečně vyskytuje onemocnění podobné Alzheimerově chorobě, je zapotřebí dalšího výzkumu.

Zdroj: gizmodo.com