Zdroj: pikist.com

Americké univerzity využívají rozbor kalů odpadních vod k zjišťování přítomnosti Covidu-19

Jak efektivně zjišťovat přítomnost viru Covid-19 v populaci? Zatím jsou hlavní zbraní zdravotníků a hygieniků testy potenciálně nakažených. Vědce z University of Arizona ale napadlo inovativní řešení – zjišťovat přítomnost viru v odpadních vodách. Analyzovali tedy splašky z několika kolejí v rámci kampusu univerzity a u jedné z nich zjistili přítomnost Covidu-19. Následné testy pak zjistili, že právě v její budově byli dva nakažení, oba bez příznaků.

Zajišťování osob, jež jsou nositeli Covidu, avšak nenesou příznaky, je v budoucím boji s nemocí klíčové. A právě rozbory odpadních vod schopné přibližně analyzovat přítomnost nositelů viru by mohly být v tomto směru klíčové. Virus lze ve výkalech jedince navíc zjistit velmi brzy po nakažení, ještě dříve, než se objeví potenciální příznaky onemocnění.

Odpadní vody už zkoumají i další univerzity, ve městech Michigan a New Haven využívají vzorky odpadních vod k relativně přesné predikci vývoje nákazy mezi tamním obyvatelstvem.

Dosavadní data získaná měřením přesně odpovídají křivce nemocnosti v jednotlivých měřených místech. Autoři těchto výzkumů v současnosti pracují na sofistikovaných metodách schopných rychle zjišťovat data. V budoucnu počítají všechna měřící místa s tím, že jejich výzkum bude stálý a jeho výsledky budou dostávat příslušné úřady a veřejnost stejně, jako v současnosti získávají údaje o počtu nemocných.

Pro hygienické stanice je (dle jejich vlastních slov) rozbor odpadních kalů cenným doplňkem, který může hrát v blízké budoucnosti významnou roli.

Zdroj: theverge.com