Areál Smart City Polygon – budoucnost veřejného prostoru

Pojem Smart City, tedy Chytré město, je hojně používaný, avšak velmi obecný.