Areál Smart City Polygon – budoucnost veřejného prostoru

Pojem Smart City, tedy Chytré město, je hojně používaný, avšak velmi obecný. Ve zkratce jej lze popsat jako soubor moderních technologií, které by v budoucnu mohly a měly zlepšit život ve veřejném prostoru. Jeho problém je v jeho šíři a v tom, že si jej jako myšlenkový koncept dokážeme obtížně představit v praxi. A právě k účelu prezentace možností chytrých technologií dneška vznikl unikátní projekt Smart City Polygon, realizovaný v areálu společnosti OMEXOM GA Energo na kraji Plzně.

Ukázat, jak to vlastně funguje

Projekt vznikl z nadšení několika pracovníků společnosti OMEXOM GA Energo na počátku roku 2017. Prvotním cílem bylo vyzkoušet možnosti několika dostupných technologií, které spadají do konceptu chytrého města. Postupným rozšiřováním byl potom areál společnosti vybaven uceleným systémem moderních technologií, které si jeho tvůrci rozdělili do čtyř kategorií:

  • Bezpečnost, která v současnosti zahrnuje kamerový systém, perimetrický zabezpečovací okruh a systémy následné analýzy, vyhodnocování obrazu a rozpoznávání obličejů.
  • Doprava, jejímž jádrem je chytré parkoviště, které v sobě kombinuje bezpečnost (a to jak ve smyslu dopravy, tak zabezpečení) a přehlednost a systematičnost samotného využití parkovacích míst.
  • Veřejné osvětlení, jehož inovativnost spočívá především v používání chytrých lamp, schopných dobíjet mobilní telefony nebo menší elektromobily, využívat solární panely a fungovat jako měřicí stanice pro řadu veličin. Kromě toho během samotného použití systém také zkoumá potřeby aktuální míry osvětlení, rozdíly v chování LED a halogenových zářivek nebo možnosti snížení spotřeby elektrické energie využitím pohybových senzorů.
  • Životní prostředí – tato kategorie spojuje snižování emisí podporou elektromobility a dalších alternativních palivových systémů, měření venkovní i vnitřní teploty, množství CO2 a škodlivin v ovzduší a automatizovaný závlahový systém.

Jednotlivé kategorie se vzájemně prolínají, což vede k vytvoření propojeného ekosystému. Kamera u vjezdu funguje nejen pro nahrávání videa v rámci bezpečnosti, ale dokáže díky čtení SPZ poslat konkrétní automobily na jejich přesná parkovací místa, případně vyhodnocovat, koho přes závoru pustí a koho ne.

Vrátný, hlídač, organizátor i zahradník

Celý areál slouží jako expozice, ve které si návštěvníci mohou po domluvě detailně prohlédnout řešení celého prostoru a v případě zájmu si nechat přímo na míru navrhnout řešení pro vlastní společnost, dům nebo celé město. Výhoda systému prezentovaného ve Smart City Polygon je v tom, že je možné využít jen některá zařízení a není nutné si objednávat celý systém jako celek.

Při samotném vjezdu do areálu uvítá návštěvníky velká LED obrazovka, která po otevření závory zobrazí informaci o přiděleném parkovacím místě a podle toho, jestli má systém SPZ v paměti, uvítá návštěvníka jménem, nebo jej vyzve k návštěvě recepce. Systém o automobilu ví díky nenápadným senzorům, jež jsou zapuštěny do betonu několik metrů před závorou. Podobné senzory jsou potom na každém parkovacím místě, systém podle nich pozná, zda je tam volno nebo obsazeno v případě, že by si návštěvník vybral jiné parkovací místo, než mu bylo přiděleno.

Na první pohled návštěvníkům neunikne velké množství kamer společnosti Axis, která s areálem spolupracuje. V prostoru jsou použity širokoúhlé kamery, kamery s větším množstvím čoček i kamery schopné zaměřit se na konkrétní osobu, sledovat její pohyb a přinést detailní informace o obličeji dotyčného. Díky jejich kombinaci je střežený doslova každý kout areálu. Kromě kamer se o bezpečnost stará také perimetrický okruh, který vytváří v areálu dvě zóny a zaznamenává jejich přerušení. Prvním okruhem je vnější hranice areálu a druhým potom malá oblast kolem přečerpávací plynové stanice, jež má samostatné zabezpečení. V blízké budoucnosti do vybavení areálu přibude ještě zabezpečovací dron.

Právě bezpečnostní systém, tedy především kamery a perimetrický pás, zaznamenaly v nedávné době úspěch, když se jim podařilo detekovat narušitele. Protože jsou některé kamery společnosti Axis vybaveny reproduktorem se vzdáleným přístupem, promluvil na zloděje jeden z pracovníků bezpečností společnosti a zahnal jej tak na útěk dříve, než dotyčný způsobil v areálu větší škody.

Areál je také vybaven trojicí dobíjecích stanic pro elektromobily, z nichž jedna je rychlonabíjecí. Nechybí ani malá plnicí stanice CNG. V areálu je k vidění také několik chytrých lamp a chytrá lavička. Tým Polygonu spolupracuje mimo jiné se studenty jedné z plzeňských technických středních škol. Ti si v areálu vytvořili malý testovací trávník, na kterém zkouší možnosti svého chytrého zavlažovacího systému.

Nervové centrum Smart City

Mozkem celého Smart City je nenápadná prosklená budka, do níž je soustředěno ovládání veškerých chytrých systémů v areálu. Vše funguje pod jedním programem vytvořeným speciálně na míru pro místní potřeby. Na několika obrazovkách je možné kontrolovat jednotlivé kamery, otáčet s nimi nebo přibližovat konkrétní detaily. Soustředí se zde data z veškerých ostatních systémů – průběhy teplot, vlhkosti nebo koncentrace CO2. V databázi je možné si prohlédnout poznávací značky aut, která projela v daný čas vstupní závorou ven nebo dovnitř.

Kamery společnosti Axis navíc podporují programy, které umožní rozpoznávání objektů. Systém tak pozná auto, nákladní vůz nebo třeba člověka a upozorní na něj přímo v obraze orámečkováním a příslušným barevným popisem. Bezpečnostní personál má díky tomu dokonalý přehled o tom, co se kde děje. Bezpečností systémy se vyvíjí právě směrem k tomu, aby lidé nemuseli dlouhodobě kontrolovat obrazovky bezpečnostních kamer, ale k tomu, aby to systém dělal za ně a v případě, že vyhodnotí změnu, na ni včas upozornil. Díky tomu by nedocházelo ke ztrátě pozornosti obsluhy kamer, která při dlouhém sledování obrazovek musí bezpodmínečně nastat.

 

Smart City Polygon nabízí na české poměry jedinečný soubor chytrých technologií, který se rozhodně vyplatí navštívit. To, co začalo jako projekt několika nadšenců, se během dvou let stalo plnohodnotným produktem. Pokud se chcete podívat, jak by mohlo vypadat vybavení měst a veřejného prostoru v průběhu příštích let, stačí si domluvit exkurzi a budete mít možnost vše spatřit na vlastní oči.

 

Fotogalerie:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.