Foto: Unsplash

Běžný lék na srdce může pomoci lidem, kteří trpí závislostí na alkoholu

Běžný lék na srdce a krevní tlak by se mohl dočkat nového využití, jelikož nový výzkum naznačuje, že může mít pozitivní vliv také při léčbě poruch spojených s užíváním alkoholu. Studie zjistila u hlodavců i lidí důkazy, že lék Spironolakton může snížit touhu lidí po alkoholu a jeho konzumaci.

Spironolakton lze v lékárničkách najít již desítky let. Poprvé byl objeven koncem 50. let minulého století. Jedná se o druh steroidu, který se používá především pro svůj diuretický účinek, což znamená, že z těla odvádí vodu a sodík zvýšenou tvorbou moči. Již dlouho se používá ke snížení hromadění tekutin vyvolaných stavy, jako je srdeční selhání a onemocnění ledvin, čímž se snižuje riziko pozdějších závažných komplikací. Používá se také v kombinaci s jinými léky ke snížení vysokého krevního tlaku.

V průběhu let se ukázalo, že Spironolakton může být užitečný i při dalších zdravotních problémech mimo tyto indikace. Mimo jiné se používá při léčbě akné u žen (u mužů se nepoužívá, jelikož způsobuje nízkou hladinu testosteronu). A právě poslední výzkumy ukazují jeho přínosy i při léčbě poruch způsobených užíváním alkoholu.

Vědci z National Institutes of Health se rozhodli zkoumat jeho účinky na myších a potkanech, které přiměli k opilosti nebo závislosti na alkoholu. Zjistili, že zvyšující se dávky Spironolaktonu vedly u obou druhů hlodavců samců i samic k odpovídající nižší konzumaci alkoholu, a to bez možných nežádoucích účinků (jako je snížená chuť k jídlu či potřeba vody).

Ukázalo se také, že pacienti užívající Spironolakton kvůli jiným onemocněním vykazovali později větší snížení konzumace alkoholu. A toto snížení bylo nejmarkantnější u osob, které uváděli nejvyšší míru užívání alkoholu před zahájením léčby, a také u lidí, kteří užívali nejvyšší dávky Spironolaktonu.

Ačkoli tato zjištění publikovaná v časopise Molecular Psychiatry nejsou dostatečným důkazem, který je potřebný pro schválení Spironolaktonu jako nového léku na poruchy způsobené užíváním alkoholu, podle autorů studie by to mohl být slibný začátek pro další zkoumání.

Zdroj: gizmodo.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.