Zdroj: pixabay.com

Boeing je plně odpovědný za nehody svých letounů Max, dostal pokutu 2,5 miliard dolarů

Kauza společnosti Boeing a jejích letounů 737 Max vstupuje do nové fáze. Ministerstvo spravedlnosti tento týden oznámilo, že společnost Boeing bude muset zaplatit pokutu ve výši 2,5 miliard dolarů za lhaní Federálnímu leteckému úřadu před fatálními haváriemi v letech 2018 a 2019 i po nich.

Pokuta, která byla součástí dohody o odloženém stíhání, se skládá z několika složek. Zahrnuje v sobě trestní peněžní pokutu ve výši 243,6 milionu dolarů. Další část 1,77 miliard dolarů si mezi sebe rozdělí letecké společnosti, jejichž pověst, zájmy a činnost byly kvůli počínaní Boeingu zasaženy. 500 milionů dolarů půjde do fondu na pomoc rodinám a příbuzným lidí, kteří zemřeli během dvou havárií.

Tento fond založil sám Boeing a vložil do něj zatím 100 milionů dolarů. O navýšení této částky rozhodly úřady i s přihlédnutím na tržby společnosti. V roce 2018, kdy výroba a prodej Boeingu naplno fungovaly, dosáhla společnost tržeb 100 miliard dolarů a čistý zisk z toho byl 12 miliard dolarů.

Podle vyšetřování ministerstva spravedlnosti poskytovali zaměstnanci Boeingu vědomě zavádějící tvrzení a polopravdy při komunikaci s FAA a kromě toho se dopustili také celé řady chyb a opomenutí. Tím úřadu znemožnili vykonávat jeho činnost, tedy dohlížet nad bezpečností letecké dopravy. Boeing je podle něj plně odpovědný za obě nehody i následné problémy leteckých společností.

Nehody letounů Boeing 737 Max byly způsobeny kombinací více faktorů. V základu byla konstrukční chyba, kterou se Boeing pokusil vyřešit zavedením softwarové aktualizace systému autopilota. Na ní však nebyl dostatečně proškolen personál. Jak dokládá interní komunikace, někteří zaměstnanci společnosti si byli možného rizika vědomi.

Zdroj: theverge.com