Zdroj: snappygoat.com

ČVUT a společnost BOOTIQ připravily unikátní vzdělávací portál, který umožní studovat jadernou chemii komukoliv na světě

Oblast vzdělávání má potenciál propojovat celý svět a v jejím rámci se uplatňuje mnoho mezinárodních projektů. Jedním z nich je i MEET-CINCH (A Modular European Education and Training Concept In Nuclear and Radio Chemistry), který se zaměřuje na mezinárodní spolupráci v oblasti výuky jaderné chemie. Českou republiku v něm reprezentuje Fakulta jaderného inženýrství ČVUT spolupracující se společností BOOTIQ. Ty ve vzájemné spolupráci vyvinuly výukový portál, na němž si mohou zájemci nakupovat kurzy z oblasti jaderné chemie.

„Vývoj platformy, která propojuje univerzity, studenty a odborníky mimo akademickou sféru, bývá běh na dlouhou trať. Prototyp na bázi e-shopu s nabídkou dostupných kurzů ale již vytvořil interní tým ČVUT, takže jsme měli na čem stavět. Díky zpětné vazbě od potenciálních uživatelů jsme si mohli společně definovat hlavní cíle; vytvořit přehlednou nabídku dostupných kurzů, snadno je filtrovat a získat základní informace a kontakty na jejich zprostředkovatele. Z pohledu klienta byl zásadní přehledný systém pro jejich správu. Využili jsme proto vlastní e-commerce platformu, kterou lze snadno a rychle napojit na stávající řešení. To ve výsledku šetří čas i peníze oproti samostatnému vývoji – tím spíš, pokud se do budoucna počítá s masivním rozvojem e-shopu,“ říká Marcel Červený, CEO technologické skupiny BOOTIQ.

Některé z kurzů využívají tzv. „blended learning“ kombinující e-learningovou přípravnou fázi s následnou výukou v laboratořích některého z partnerů projektu. V budoucnu je v plánu další rozvoj platformy, a to jak po stránce možností platformy, tak nabídky kurzů.

Zdroj: tisková zpráva