Dell předpovídá, jakým směrem se bude pohybovat technologický rozvoj

Společnost Dell ve spolupráci s organizací The Institute for the Future stanovila osm bodů, které podle ní budou určovat technologický pokrok v následujícím roce a nejbližší budoucnosti. Obě společnosti vidí nejzásadnější budoucí pokroky především v oblastech umělé inteligence, virtuální a rozšířené reality a internetu věcí.

1) Umělá inteligence bude lépe zvládat praktické přemýšlení

Umělá inteligence bude čím dále lépe zvládat práci s uloženými daty a naučí se, jak s nimi uživatelé zachází. Díky tomu bude AI schopna zvládat širší množství úloh, na něž v současnosti nestačí. Podle některých teoretiků díky tomu zvládne nahradit některé pracovní pozice.

2) IQ věcí

Inteligentní spotřebiče čeká razantní zvýšení jejich analytických funkcí. Nové možnosti by se měly projevit ve městech, stejně jako ve firmách a domácnostech. Budou vznikat nové programy, jejichž úkolem bude bdít nad prací umělé inteligence, a dokáží tak zvyšovat efektivitu jejich práce.

3) Nové využití AR

Velký potenciál spatřují odborníci v možnostech rozšířené reality. Ta se bude čím dál tím více uplatňovat na poli zábavy i v profesionálním použití. Své uplatnění nalezne ve vizualizaci staveb i v technologických podnicích. Dalším výrazným uplatněním AR, a v tomto případě i VR, se stanou školení zaměstnanců.

4) Lepší zacílení na konkrétní zákazníky

Velké firmy i malé startupy mohou pracovat s čím dál tím větším množstvím informací o spokojenosti zákazníků a se zpětnou vazbou z jejich strany. Díky tomu dokáží své produkty přesněji cílit pro konkrétní potřeby zákazníků. V jistém slova smyslu je budou umět předpovědět předtím, než vzniknou.

5) Automatická kontrola kvality informací

Díky rozvíjejícím se možnostem AI bude v horizontu deseti let kontrola správnosti informací stejně samozřejmá jako dnes kontrola pravopisu. To by mohlo pomoci zabránit šíření dezinformací a polopravd a především zmírnit emocionální stánku zpracování informací díky snížení tzv. informačního biasu.

Stejně tak snadno by bylo možné ověřovat informace, které o sobě lidé uvedou například při pracovních pohovorech. Během nich se zřejmě začne uplatňovat i virtuální realita.

6) Nastane rozvoj profesionálního gamingu a elektronických sportů

Sledování zápasů hráčů v různých počítačových hrách bude stále populárnější. Zápasy budou probíhat na klasických počítačích a konzolích ve formě gamingu, jak jej známe dnes. Postupně se také čím dál více začne zapojovat virtuální realita.

Technologie vstoupí i do sportu v jeho klasickém slova smyslu. Díky většímu množství dat bude možné výkon sportovců přesněji sledovat a analyzovat možnosti jeho zlepšení. S rozvíjejícími se možnostmi fitness vybavení se změny dotknou nejen profesionálů, ale i volnočasových sportovců.

7) Vše se bude odehrávat v prostředí „megacloudu“

Cloudové služby budou stále více posilovat a postupně budou předhánět míru použití klasického pevného hardwaru. Firmy budou zároveň kombinovat více cloudových služeb. Postupně budou vznikat celé systémy cloudů, které budou kombinovat na maximum všechny možnosti těchto systémů. Jejich využití bude usnadňovat umělá inteligence.

8) Bude třeba více zaměřit se na detaily a na odpovědnost v internetové bezpečnosti

Posledním bodem vize budoucnosti je apel na odpovědnější chování v počítačovém světě. S rozvíjejícími se možnostmi technologií a jejich stále hlubšímu zasazení v každodenní realitě bude nutné, aby uživatelé znali bezpečnostní pravidla, stejně jako například pravidla silničního provozu.

Vzhledem ke stále narůstajícímu množství aplikací a zařízení, které by spolu měly ideálně spolupracovat, bude tedy důležité, aby jejich vývojáři dbali na detaily, jež by mohly zmařit jejich vzájemnou kompatibilitu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.