Foto: Unsplash

FCC navrhla nové pravidlo pro likvidaci nefunkčních satelitů na nízké oběžné dráze

Vesmírný odpad na nízké oběžné dráze Země je velkým problémem. FCC (Federal Communications Commission) plánuje řešení – ve čtvrtek tato agentura zveřejnila návrh, který by v případě přijetí stanovil lhůtu, jak dlouho mohou negeostacionární družice zůstat ve vesmíru.

V současné době doporučují pokyny NASA zveřejněné v 90. letech 20. století, aby byly dosloužilé družice deorbovány do 25 let. Toto doporučení je navíc pouze dobrovolné. FCC chce naproti tomu přijmout pětileté pravidlo, které by vyžadovalo, aby domácí provozovatelé družic a společnosti, které chtějí mít přístup na americký trh, zlikvidovali své nefunkční družice co nejdříve. „Domníváme se, že již není udržitelné nechávat satelity na LEO [nízké oběžné dráze Země] deorbitovat po desetiletí,” uvádí FCC ve svém návrhu.

Na satelity, které již ve vesmíru jsou, by se směrnice FCC nevztahovaly. Komise rovněž navrhuje, aby existovalo dvouleté období, jež by zaručovalo zachování platnosti a začalo by 29. září, tedy v den, kdy plánuje o nařízení hlasovat. Tato výjimka by poskytla institucím, které již dříve získaly souhlas s budoucím vypuštěním družice, čas na vypracování plánu jejich pozdější likvidace. FCC rovněž uvedla, že bude udělovat výjimky případ od případu poté, co NASA vyjádřila obavy, že pětileté omezení by mělo dopad na její mise CubeSat.

Návrh přichází v době, kdy se očekává, že počet družic na nízké oběžné dráze Země v příštích několika letech dramaticky vzroste. S přispěním společností jako SpaceX, Amazon či OneWeb by se do roku 2025 mohlo nad planetou vznášet až 18 000 nových družic. Kvůli těmto novým satelitům se nejen ztíží pozorování noční oblohy, ale zvýší se i pravděpodobnost havárie.

Zdroj: engadget.com