Foto: Unsplash

Meta požaduje zrušení přestupné sekundy

Společnost Meta se pokouší prosadit zrušení přestupné sekundy v technologickém průmyslu. V příspěvku na blogu společnosti Meta se výrobní inženýr Oleg Obleuchov a výzkumný pracovník Ahmad Byagowi zmínili o tom, jak může přestupná sekunda způsobit chaos v síti, a také o řešení, které Meta zavádí, aby zabránila výpadkům a problémům, které by mohla způsobit.

Přestupná sekunda byla zavedena v roce 1972 jako způsob úpravy koordinovaného světového času (UTC) a vyrovnání rozdílu mezi mezinárodním atomovým časem (TAI), který měří atomové hodiny, a nepřesným pozorovaným slunečním časem (UT1). Ty se někdy neshodují kvůli nepravidelnostem a zpomalení zemské rotace způsobeným různými klimatickými a geologickými událostmi, jako je například tání a opětovné zamrzání ledových čepiček na nejvyšších horách.

Jak poznamenávají Obleuchov a Byagowi, posun, který přestupná sekunda vytváří, může způsobit problémy v celém odvětví. V roce 2012 například tento posun vyřadil na 40 minut z provozu Reddit, když změna času zmátla jeho servery a zablokovala procesory. Přestupný čas přidaný v roce 2017 ovlivnil také službu DNS společnosti Cloudflare.

Aby se zabránilo nežádoucím výpadkům, Meta a další technologické společnosti, jako jsou Google a Amazon, používají techniku zvanou “rozmazávání”. Tyto společnosti “rozmazávají” přestupnou sekundu zpomalením nebo zrychlením hodin v průběhu několika hodin. Společnost Meta rozmazává přestupnou sekundu v průběhu 17 hodin, zatímco společnost Google používá techniku 24hodinového rozmazávání, která trvá od poledne jednoho dne do poledne druhého dne, a vyzývá všechny, aby používali techniku stejnou. Tímto způsobem přestupná sekunda nevytváří žádné podivné časové značky, které by mohly zmást sítě.

Společnost Meta se však nezasazuje o přijetí své techniky rozmazávání – naopak chtějí přestupnou sekundu zcela zrušit. Instituce odpovědná za rozhodování o úpravě UTC, Mezinárodní služba pro rotaci Země a referenční systémy (IERC), přidala od roku 1972 celkem 27 přestupných sekund. Meta se domnívá, že to je dostatečný počet přestupných sekund pro příští tisíciletí.