Foto: se svolením Apple

Na Apple byla podána žaloba kvůli nižšímu mzdovému ohodnocení žen

Hromadná žaloba podaná dvěma ženami proti společnosti Apple požaduje odškodnění pro 12 000 současných a bývalých zaměstnankyň za údajně nedostatečné odměňování. Podle žaloby technologický gigant po dobu čtyř let “systematicky” vyplácel ženám nižší mzdu než mužským zaměstnancům.

Žaloba podaná ve čtvrtek u kalifornského státního soudu podle listu Wall Street Journal tvrdí, že sexuální diskriminace společnosti vychází z politiky, která stanovovala mzdy zaměstnanců na základě jejich předchozího zaměstnání. Žaloba tvrdí, že tyto praktiky vedly k nižším mzdovým sazbám žen na pracovišti. V žalobě se uvádí, že “politika společnosti Apple spočívající ve shromažďování informací o očekávaném platu a jejich používání pro stanovení nástupního platu měla za následek udržování dřívějších platových rozdílů a vyplácení nižších platů ženám než mužům vykonávajícím podobnou práci.”

Žaloba jde ještě dále a naznačuje, že je systém hodnocení výkonnosti ve společnosti Apple “zaujatý vůči ženám, protože za bodované kategorie, jako je týmová práce a vedení, jsou muži odměňováni a ženy jsou za stejné chování penalizovány.

Apple provází problémy již delší dobu. V roce 2022 hovořili reportéři listu Financial Times s několika zaměstnankyněmi společnosti, které tvrdily, že se staly oběťmi sexuálního zneužívání a šikany na pracovišti. Když pak podaly stížnosti na personální oddělení, tvrdily, že jejich případy byly buď bagatelizovány, nebo ignorovány, případně se jim kolegové za podání stížnosti mstili.

Zdroj: www.engadget.com