Zdroj: mars.nasa.gov

Nejnovější poznatky o Marsu odhalují překvapivé skutečnosti o jeho seismické aktivitě a magnetickém poli

Ačkoliv je Mars nejbližší planetou, která s námi sdílí prostor Sluneční soustavy, víme toho o něm stále málo. Na první pohled se může zdát povrch Marsu nehybný a strnulý, jak však naznačují nejnovější zjištění, seismická aktivita rudé planety je na až překvapivě vysoké úrovni.

Články, jež byly publikované v pondělí v prestižním časopise Nature Geoscience and Nature Communications shrnují objevy a zjištění, které přineslo prvních 10 měsíců mise InSight. Z nich vyplývá, že na Marsu i pod jeho povrchem se toho děje mnohem více, než by se mohlo na první pohled zdát. Během měření bylo zaznamenáno více než 450 otřesů povrchu planety, avšak vědci upozorňují, že některé z nich mohly být způsobeny nepřesností měření v náročných podmínkách. Nejsilnější otřes dosáhl ekvivalentu čtvrtého stupně Richterovy stupnice.

Intenzita otřesů se navíc měnila, a zatímco v prvních dnech měření nebyly otřesy téměř zaznamenány, v druhé polovině měření bylo zaznamenáno i více otřesů denně. To by naznačovalo, že se seismická aktivita Marsu proměňuje a může tam panovat klidnější i aktivnější období.

Z dřívějších zjištění vyplývá, že aktivita Marsu je jiná než zemská. To je způsobeno tím, že Mars nemá tektonické desky, které by svým posunem zemětřesení způsobovaly. Vykazuje však mnohem výraznější sopečnou aktivitu.

Sonda také zjistila, že Mars měl v minulosti magnetické pole. To během miliard let zesláblo a nyní už není jako celek patrné. Naopak některé konkrétní části Marsu vykazují silnou magnetickou aktivitu, avšak dosavadní měření prováděné plošně z vesmíru ji nedokázalo odhalit. Magnetická aktivita jednotlivých míst se navíc v průběhu času měnila.

Zdroj: mars.nasa.gov

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.