Nová funkce Facebooku přidává ukazatel důvěryhodnosti médií

O dnešní době se mluví jako o době postfaktické, tedy o čase kdy množství nepravdivých nebo polopravdivých informací je větší než pravdivých a relevantních. Vznik tohoto fenoménu umožnil především internet, který je svým způsobem informačně neomezený a téměř každý si na něm může napsat co chce. Pokud se navíc taková informace upraví tak, aby působila věrohodně, ostatní uživatelé ji snadno uvěří, zvlášť pokud podporuje jejich vidění světa. Nejvíce dochází k šíření dezinformací v prostoru sociálních sítí

Případem takového zneužití moci nepravdivých zpráv a údajů byla loňská prezidentská kampaň v USA. Během zpětného vyšetřování vyšlo najevo, že názor mnoha lidí ovlivnily cíleně vytvořené profily neexistujících uživatelů, které mimo jiné sdílely zpravodajské články, které se nezakládaly na pravdě.

Po vlně kritiky, která se na Facebook, Twitter, Youtube nebo Google snesla, začaly jednotlivé společnosti podnikat kroky, které upravovaly jejich obsah nebo služby tak, aby byly méně náchylné ke zneužití. Jednou z takových novinek je indikátor důvěry, který dokáže velmi rychle poskytnout informace o zdroji některého z článků sdíleného na Facebooku. Čtenář si tak bude prakticky ihned moci zjistit kdo je vlastníkem a provozovatelem média, jaká jsou jeho etická pravidla a mnoho dalších informací. Společnost Facebook postupně začne s budováním databáze informací o jednotlivých serverech, počínaje těmi nejvýznamnějšími.

„Věříme, že přístup k těmto kontextovým informacím lidem pomůže posoudit, zda články pocházejí od důvěryhodného vydavatele a zda je důvěryhodný i samotný obsah.“ uvedl Facebook ve svém prohlášení. „Tento krok je součástí našeho širšího úsilí o boj s falešnými zprávami a dezinformacemi na Facebooku. Naším cílem je pomáhá šířit relevantnější a pravdivější články, rozšiřovat zpravodajství a informovanost a pracovat na posílení indikátorů integrity vydavatelů na naší platformě.“

Facebook není v projektu sám, ale spolupracuje s řadou dalších organizací v rámci programu Trust Project, který podporují mezinárodní zpravodajské agentury a také soukromé společnosti jako třeba Google.

Zdroj: media.fb.com Theverge.com