Foto: Unsplash

Nová studie zjistila souvislost mezi virovými infekcemi a budoucím onemocněním mozku

Vědci amerického Národního institutu zdraví nyní přišli se zajímavým zjištěním – prodělané virové infekce pravděpodobně zvyšují riziko vzniku neurodegenerativních onemocnění v budoucnu. Studie zjistila souvislost mezi desítkami různých virových expozic a pozdějším zvýšeným rizikem Alzheimerovy choroby a dalších mozkových poruch. Bude však zapotřebí dalšího výzkumu, který tuto souvislost prokáže.

Vědci analyzovali údaje ze dvou již existujících projektů sledujících dlouhodobý zdravotní stav obyvatel Finska, respektive Velké Británie, do nichž bylo dohromady zapojeno přibližně 450 000 lidí. Hledali souvislosti mezi virovými infekcemi, které vedly k hospitalizaci, a šesti neurodegenerativními onemocněními: Alzheimerovou chorobou (nejčastější forma demence), ALS, roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, vaskulární demencí a generalizovanou demencí.

Ve finském souboru dat původně identifikovali 45 typů virové expozice potenciálně spojených s vyšším rizikem neurodegenerativního onemocnění. Aby tyto výsledky překontrolovali, provedli poté stejný druh analýzy na údajích z Velké Británie a zjistili podobný vztah pro 22 typů virové expozice.

Některé z těchto expozic se týkaly specifických virových infekcí, například chřipky, viru varicella zoster (původce planých neštovic a pásového oparu) a virů herpes simplex. Jiné se zabývaly virovou encefalitidou nebo meningitidou, což jsou typy zánětů mozku, které mohou být způsobeny mnoha různými viry. U některých expozic se riziko následného onemocnění mozku projevilo až o 15 let později, přičemž nejsilnější souvislost byla pozorována mezi virovou encefalitidou a Alzheimerovou chorobou. Zjištění týmu byla publikována počátkem tohoto měsíce v časopise Neuron.

Zdaleka se ale nejedná o první výzkum, který naznačuje, že virové infekce mohou být příčinou pozdějších neurologických onemocnění. Studie z posledních let spojují herpesviry zejména s Alzheimerovou chorobou.

Autory k hlubšímu zkoumání této problematiky motivoval výzkum publikovaný v loňském roce, který ukázal, že infekce virem Epstein-Barrové je pravděpodobně jednou ze zásadních příčin roztroušené sklerózy, a také obavy, že covid-19 někdy může způsobit přetrvávající neurologické problémy.

Většina z těchto výzkumů (včetně výše uvedené studie) však byla schopna prokázat pouze korelaci mezi infekcí a pozdějším onemocněním mozku, nikoliv přímou příčinnou souvislost.

Zdroj: gizmodo.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.