Foto: se svolením SeongJoon Cho / Getty Images

Plovoucí solární elektrárny mají potenciál zásobovat elektřinou tisíce měst

Podle nového výzkumu by tisíce měst po celém světě mohly získávat veškerou elektrickou energii pomocí solárních panelů plovoucích na hladině vodních nádrží. Jedná se o poměrně snadný způsob, jak lokálně vyrábět obnovitelnou energii a zároveň šetřit vodou.

Plovoucí solární panely fungují podobně jako ty umístěné na souši a již nyní jsou využívány, nicméně v roce 2020 vyrobily pouze tolik elektřiny jako necelé 1 % světových solárních farem na souši. Nová studie zveřejněná v časopise Nature Sustainability ale nyní odhaluje, jak velký potenciál tato nová technologie má pro některá světová města.

Výzkumníci zjistili, že 6 256 měst ve 124 zemích by teoreticky mohlo pokrýt veškerou svou poptávku po elektřině ze solárních panelů umístěných na blízkých vodních nádržích. Stačilo by pokrýt plovoucími fotovoltaickými panely asi 30 % vodní plochy. Výzkumníci za tímto účelem analyzovali 114 555 vodních nádrží po celém světě.

Výrazným pozitivním efektem plovoucích solárních panelů by také bylo snížení vypařování vodních nádrží, a tedy velká úspora vody. Kumulativně by panely ušetřily přibližně tolik vody, kolik ročně spotřebuje 300 milionů lidí (tedy zhruba 106 kubických kilometrů ročně). Potíže s vodou přitom kvůli oteplujícímu se klimatu začínají postihovat řadu zemí světa. Běžné solární panely navíc v největších vedrech snižují účinnost až o 25 % vlivem přehřívání, nicméně voda má chladící účinek, tudíž by u plovoucích solárních článků byla schopna přehřátí zabránit.

I přes řadu výhod ale existují některá negativa – například příliš velké pokrytí nádrže solárními panely by mohlo mít za následek úbytek kyslíku ve vodě, což by mohlo ohrozit ryby a další vodní živočichy.

Nejvhodnější nádrže k umístění plovoucích solárních farem se nachází ve Spojených státech, Číně a v Brazílii. Podle studie mají největší potenciál pro plovoucí fotovoltaiku menší města s méně než 50 000 obyvateli v blízkosti vodních ploch. Řada takových farem již funguje, a to zejména v Asii.

Zdroj: theverge.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.