Podle studie se falešné zprávy na Twitteru šíří rychleji než pravdivé

Podle studie vypracované akademiky na MIT se falešné zprávy na Twitteru šíří rychleji a dál než zprávy pravdivé. Autoři odhadují, že u falešné zprávy je o 70 % větší pravděpodobnost retweetu než v případě pravdivé. Při šíření těchto zpráv hrají – pro někoho možná překvapivě – hlavní roli lidé, nikoli boti.

Vědci ve svém výzkumu analyzovali celkem 126 tisíc zpráv různého zaměření (včetně „drbů“) mezi lety 2006–2017. Tyto zprávy za dané období „tweetly“ tři miliony uživatelů více než čtyřiapůlmilionkrát. Zprávy prošly kontrolou šesti webů zabývajících se odhalováním „fake news“ ve zpravodajství – konkrétně je ověřovaly weby Snopes, PolitiFact, FactCheck.org, TruthorFiction.com, Hoax-Slayer a UrbanLegends.about.com.

Autoři studie všechny zprávy, ať už byly zmíněnými weby označeny jako falešné nebo pravé, vzali a zkoumali, jak se na Twitteru šířily. Přesněji řečeno analyzovali retweetované řetězce zpráv (pro účely výzkumu nazvané kaskádami) a popsali je následovně: pokud zprávu „tweetlo“ 10 uživatelů (každý zvlášť), jednalo se o deset kaskád velikosti jedna. Pokud ale zprávu „tweetli“ dva uživatelé a každý z nich ji sdílel stokrát, zpráva měla dvě kaskády velikosti 100. Kaskáda se tak skládá ze separátně sdílené zprávy a její velikost je určena tím, kolikrát je sdílen původní tweet. Tým zjistil, že zatímco kaskády pravdivých zpráv měly zřídkakdy tisíc lidí, „špičkové“ falešné zprávy často dosáhly 1000–100 000 uživatelů.

Nepravdivé zprávy se také šíří rychleji – podle závěrů studie trvá pravdivým zprávám až šestkrát déle, než se dostanou k 1500 uživatelů. Na rozdíl od  pravdivých zpráv falešné zprávy „retweetovalo“ i celkově více uživatelů.

Studie rovněž uvádí, že ze všech různých druhů zpráv (z oblasti politiky, ekonomiky, vědy, zábavy, přírodních katastrof apod.) se rychleji a více šíří politické. K šíření nepravdivých zpráv však nepřispěly účty s více followery, které „tweetovaly“ častěji nebo které byly na Twitteru delší dobu, právě naopak. Účty šířící tento typ falešných zpráv měly méně followerů, nebyly tak aktivní, neprošly tolika kontrolami a na Twitteru byly kratší dobu než účty šířící pravdivé zprávy.

 

Zdroj: endgadget.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.