Foto: se svolením NASA

Poslechněte si, jak „zní“ Jupiterův měsíc Ganymedes

Ačkoli si řada laiků myslí, že ve vesmíru vládne naprosté ticho, není to tak docela pravda. Zvuk se totiž v tomto prostoru šířit dokáže, ale jinak, než jsme zvyklí na Zemi. Zvuk si lze totiž v kosmickém prostoru představit jako elektromagnetické vibrace. Pro jeho poslech jsou proto zapotřebí speciální přístroje.

„Zpěv“ některých planet sluneční soustavy si můžete poslechnout zde. Tento seznam se však dále rozrostl. Hlavnímu výzkumníkovi mise sondy Juno, Scottovi Boltonovi, se totiž podařilo nahrát zvukový záznam aktivity magnetického pole kolem Jupiterova měsíce Ganymedu, a to při příležitosti, kdy kolem něj sonda Juno 7. června 2021 prolétala.

Z krátkého zvukového záznamu je přitom patrné, že zhruba v polovině dochází k výrazné změně. Ta je dána vstupem sondy do jiné části magnetosféry Ganymeda, a to pravděpodobně ve chvíli, kdy opouštěla noční stranu a vstupovala do světla Slunce.

Zvuk byl vytvořen díky posunu elektrických a magnetických frekvencí do slyšitelného rozsahu. Záznam přitom obsahuje i magnetosféru Jupiteru, který magnetosféře jeho měsíců dominuje. Nicméně Ganymedes je jediným měsícem ve Sluneční soustavě, který má magnetické pole (pravděpodobně díky tekutému železnému jádru). Z tohoto důvodu jde o jedinečnou nahrávku, která se jen tak nezopakuje.

Kromě zmiňovaného záznamu NASA získala také další zajímavá data. Sondě se podařilo odhalit dosud nejpodrobnější mapu magnetického pole Jupiteru. Data také ukázala, jak dlouho bude trvat pohyb Velké červené skvrny a rovníkové Velké modré skvrny kolem planety (zhruba 4,5 roku a 350 let). Vědci například také zjistili, že tryskové proudy směřující z východu na západ trhají Velkou modrou skvrnu na kusy a že polární cyklóny se chovají podobně jako oceánské víry na Zemi.

Zdroj: engadget.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.