Projekt MIT IQ zkoumá vzájemné vlivy lidské a umělé inteligence

Co vlastně víme o lidské inteligenci? V zásadě pořád velmi málo. Dokážeme popsat některé její postupy, díky chemii a neurologii známe základy jejího biologického fungování, ale je to pořád nepatrné množství vědění vzhledem k jejím možnostem. Zajímavý projekt na téma lidské inteligence s názvem MIT Intelligence Quest odstartoval na počátku února v Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Jeho cílem není ani tak popsat podstatu lidské inteligence, ale spíše popsat jak funguje v rozvíjecích se technických podmínkách dneška a jak lze některé faktory lidské inteligence aplikovat na AI a naopak. Na projektu spolupracuje tým vědců z různých oborů, od biologů přes počítačové techniky až po sociální vědce a psychology.

„Lidská inteligence je velmi složitý mechanismus. Nové poznatky ukazují, že se některé její procesy vychází z komplexních výpočetních sítí“ poukázal na jedno z východisek Michael Jude Manažer výzkumu společnosti Stratecast / Frost & Sullivan.

Závěry, ke kterým výzkumný tým dojde, by měly pomáhat v mnoha oblastech. Primárně by mělo jít o nové pohledy na lidskou inteligenci na jedné a vytvoření konceptu nových metod efektivního učení strojů na straně druhé. Dále by také nové poznatky mohly obohatit obory jako diagnostika onemocnění, objevování léků nebo třeba syntetickou biologii.

Výzkumné týmy budou sledovat mimo jiné vývoj autonomních systémů a reakci lidského chování na ně, v hledáčku budou také media, kvalita informací, přizpůsobování se novým pracovním podmínkám, vývoj digitální ekonomiky a další. Lidskou inteligenci není možné zařadit do jednoho oboru a proto její výzkum musí být nutně multidisciplinární.

Důležitou otázkou během výzkumu bude také etická stránka umělé inteligence, tu musí brát výzkumníci neustále v potaz. Toto téma je velmi aktuální a zatím na jeho problematiku neexistuje obecně přijímaný názor. Je možné že i samotná etická pravidla budou jedním z výstupů projektu.

Zdroj: iq.mit.edu technewsworld.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.