Foto: se svolením PAL Robotics

Roboti se učí lidské instinkty – opřít se o stěnu při hrozícím pádu

Vědci z Lotrinské univerzity vyvinuli systém Damage Reflex (neboli D-Reflex), díky němuž se humanoidní robot TALOS opře o zeď, když ztratí balanc. Zareaguje tedy podobně jako člověk, který náhle ztratí rovnováhu. Systém založený na neuronové síti využívá své zkušenosti (v tomto případě z 882 000 tréninkových simulací) k rychlému nalezení bodu na zdi, který s největší pravděpodobností zajistí stabilitu. Robot nepotřebuje vyhodnotit, co se stalo, ale jednoduše se jen rychle natáhne a zachytí podobně jako člověk.

Přestože pohyb robota má do lidské hbitosti opravdu daleko a působí těžkopádně (viz video na konci tohoto článku), opření se o zeď nakonec zabránilo pádu ve třech ze čtyř případů, a bylo tedy velmi úspěšné.

Pochopitelně ale systém D-Reflex nezaručí, že takto efektivně zabrání pádu vždy a všude. To je dáno samozřejmě do velké míry i tím, že nemůže počítat se všemi možnými polohami robota nebo typy povrchů, jichž se bude zachycovat. Systém také robotovi neumožní se po pádu zvednout. Problematický je také pád, k němuž dojde v průběhu chůze.

Výzkumníci nicméně doufají, že se jim nakonec podaří vytvořit systém, který bude užitečný i v pohybu. Doufají, že pokročí natolik, že se roboti v případě, že jim bude hrozit pád, budou schopni zachytit například také židle nebo dalších složitých předmětů.

Ačkoli se snaha výzkumníků může zdát spíše úsměvná, opak je pravdou. Zabránit robotům v pádu je důležité, aby nedošlo k jejich poškození, což pochopitelně může ušetřit nemalé náklady na jejich opravu.

Zdroj: engadget.com