Zdroj: Unsplash

Samsung údajně vyžaduje, aby nezávislé opravny udávaly zákazníky používající neoriginální náhradní díly

Pokud odevzdáte své zařízení Samsung k opravě do neautorizovaného obchodu, Samsung bude požadovat, aby opravna odeslala vaše jméno, kontaktní údaje, identifikátor zařízení a povahu vaší stížnosti mateřské společnosti. A co hůř, pokud opravna zjistí, že vaše zařízení bylo dříve opraveno neoriginálním náhradním dílem nebo dílem od jiného výrobce než Samsung, společnost Samsung požaduje, aby provozovna vaše zařízení “okamžitě rozebrala” a “okamžitě informovala” společnost.

Tyto podrobnosti byly odhaleny díky webu 404 Media, který získal smlouvu, kterou Samsung podepisuje s neautorizovanými opravnami. V příslušné části smlouvy se píše: “Společnost je povinna okamžitě demontovat všechny výrobky, které jsou vytvořeny nebo sestaveny ze servisních dílů, které nejsou zakoupeny od společnosti Samsung.” Dále se zde uvádí, že obchod “je povinen okamžitě písemně informovat společnost Samsung o podrobnostech a okolnostech jakéhokoli neoprávněného použití nebo zneužití jakéhokoli servisního dílu.” Smlouva společnosti Samsung je znepokojující – zákazníci, kteří svá zařízení odnášejí do nezávislých opraven, nemusí nutně očekávat, že jejich osobní údaje budou zaslány výrobci zařízení.

Odborníci, kteří hovořili s 404 Media, uvedli, že spotřebitelé mají právo používat díly třetích stran k opravě zařízení, která vlastní. “Je to přesně ten druh zatěžující, jednostranné ‘dohody’, která vyžaduje aby bylo zavedeno právo na opravu (tzv. right-to-repair),” řekl Kit Walsh, právní zástupce Electronic Freedom Foundation.

Zdroj: www.engadget.com