Foto: se svolením NASA

Sonda Voyager 2 se odmlčela, vědci doufají, že ne nadlouho

Rutinní sekvence příkazů vyvolala změnu orientace antény sondy Voyager 2 o 2 stupně, což znemožnilo této sondě přijímat příkazy nebo vysílat data na Zemi. Voyager 2, jedna ze dvou dvojčat sond vypuštěných v 70. letech 20. století za účelem průzkumu planet ve vnější Sluneční soustavě, se nachází přibližně 19,9 miliardy kilometrů od Země a dále směřuje hlouběji do mezihvězdného prostoru. Závada narušila schopnost sondy komunikovat s pozemními anténami provozovanými sítí Deep Space Network (DSN) a sonda není schopna přijímat příkazy od týmu mise na Zemi, vysvětlila NASA.

Očekává se, že komunikační pauza bude pouze dočasná. Voyager 2 je vytvořen tak, že každý rok několikrát změní svou orientaci, aby jeho anténa stále mířila k Zemi, díky čemu by mělo později opět dojít k navázání ztraceného spojení. Další reset je naplánován na 15. října.

Navzdory současné přestávce v komunikaci je tým mise nadále přesvědčen, že Voyager 2 zůstane na své plánované trajektorii. Voyager 1, který se nachází téměř 24 miliard kilometrů od Země, nadále funguje bez problémů.

Sondy Voyager byly původně určeny k průzkumu vnějších planet naší Sluneční soustavy, nicméně sondy pokračovaly v práci i poté, co vstoupily do mezihvězdného prostoru. Sonda Voyager 1, vypuštěná v roce 1977, se může pochlubit tím, že je nejvzdálenějším objektem vytvořeným člověkem od Země, a je první sondou, která se vydala do mezihvězdného prostředí a v roce 2012 pronikla na jeho hranici. Voyager 2 se pohyboval po jiné trajektorii, která mu v roce 1989 umožnila provést blízký průlet kolem Neptunu. Do mezihvězdného prostoru vstoupila v roce 2018. Oba Voyagery nadále posílají cenné údaje o mezihvězdném prostoru.

Zdroj: gizmodo.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.