Foto: Pixabay

Společnost Getty Images obvinila tvůrce umělé inteligence Stable Diffusion ze scrapingu dat

V září loňského roku zakázala společnost Getty Images zařazování děl vytvořených umělou inteligencí do své komerční databáze kvůli obavám o autorská práva. V úterý společnost Getty Images oznámila, že u londýnského soudu žaluje společnost Stability AI, výrobce populárního uměleckého nástroje Stable Diffusion, kvůli údajnému porušování autorských práv.

„Společnost Getty Images zastává názor, že společnost Stability AI nezákonně zkopírovala a zpracovala miliony obrázků chráněných autorským právem a související metadata, které vlastní nebo zastupuje společnost Getty Images, bez licence ve prospěch obchodních zájmů společnosti Stability AI a na úkor tvůrců obsahu,” napsala společnost Getty Images v tiskovém prohlášení zveřejněném v úterý.

„Společnost Getty Images poskytla licence předním technologickým inovátorům pro účely související s tréninkem systémů umělé inteligence, a to takovým způsobem, který respektuje osobní práva a práva duševního vlastnictví,” pokračovala společnost. „Společnost Stability AI o žádnou takovou licenci od Getty Images nepožádala.”

Nástroje pro generování obrázků z textu, jako jsou Stable Diffusion, Dall-E a Midjourney, nevytvářejí umělecká díla stejným způsobem jako lidé – neexistuje žádná představivost, z níž by tyto nápady mohly vzniknout. Stejně jako jiné generativní umělé inteligence jsou tyto nástroje vycvičeny k tomu, aby pomocí masivních databází anotovaných obrázků – představte si stovky tisíc obrázků žab označených jako „žába” – se počítačový algoritmus naučil, jak žába vypadá.

A proč se namáhat se sestavováním a anotováním vlastní databáze, když je k dispozici obsah celého internetu? Firmy zabývající se umělou inteligencí, jako jsou Clearview a Voyager Labs, se o to již pokusily a byly hromadně a opakovaně pokutovány za scraping (neboli extrahaci) obrazových dat z veřejného webu a sociálních sítí. Nezávislá studie provedená v srpnu loňského roku dospěla k závěru, že značná část dat společnosti Stable Diffusion byla pravděpodobně stažena přímo z webu Getty Images, o čemž částečně svědčí zvyk nástroje obnovovat vodoznak Getty.

Zdroj: engadget.com