Foto: Unsplash

Společnost Meta vytvořila umělou inteligenci pro ověřování citací na Wikipedii

V roce 2020 zachvátila komunitu okolo Wikipedie panika, když vyšlo najevo, že jeden jediný americký teenager napsal přes 27 000 článků na Wikipedii v jazyce, který sám neovládá, jen za pomoci překladače Google translate. Opět se tak potvrdilo, že největší světová internetová encyklopedie není bezchybným zdrojem informací.

To je problém, který nadace Wikimedia Foundation nedávno řešila ve spolupráci se společností Meta. Společnosti se zaměřily konkrétně na citace. Problémem poznámek pod čarou na Wikipedii je, že jich je příliš mnoho na to, aby je dobrovolní editoři platformy mohli ověřit. Vzhledem k tomu, že se Wikipedie každý měsíc rozroste o více než 17 000 článků, je velké množství citací neúplných, nebo nepřesných.

Společnost Meta vyvinula umělou inteligenci, která dokáže citace ve velkém počtu kontrolovat a ověřovat jejich správnost. Když najde špatně ozdrojovanou pasáž, dokáže také navrhnout alternativní citace. Lidští editoři Wikipedie se při vyhodnocování citací spoléhají na zdravý rozum a zkušenosti. Když stejnou práci dělá umělá inteligence, používá transformační model Natural Language Understanding (NLU), který se snaží pochopit různé vztahy slov a frází ve větě. Databáze Meta Sphere, která se skládá z více než 134 milionů webových stránek, pak slouží jako znalostní index systému. Při své práci na kontrole citací v článku je model navržen tak, aby našel jeden zdroj pro ověření každého tvrzení.

Zdroj: www.engadget.com