Studie ukazuje, že znečištěný vzduch má vliv na rozvoj depresí a bipolárních poruch

O tom, že dlouhodobý pobyt v prostředí se špatnými rozptylovými podmínkami má negativní vliv na lidské zdraví, se ví poměrně dlouho. Většinou se však předpokládalo, že jde o zdraví fyzické, jak ukazují nejnovější studie, že špatná kvalita vzduchu má špatný vliv také na zdraví duševní.

Každým nadechnutím vstřebáváme do těla nejen kyslík, dusík a další plyny, ze kterých se za normálních okolností skládá spodní vrstva zemské atmosféry, ale i další plyny a drobné částice, které se do vzduchu dostávají lidskou činností. Prestižní časopis PLoS Biology zveřejnil tento týden výsledky studie, která mapovala, jaký má znečištěné ovzduší vliv na psychiku lidí.

Jako vzorky pro výzkum byly vybráni lidé z různých částí USA a také z Dánska. Výsledky porovnání kvality životního prostředí a duševního zdraví ukázaly několik zajímavých faktů. U obou skupin (tedy obyvatel USA i Dánska) ukázala studie 29procentní nárůst výskytu bipolární poruchy, pokud žily v oblasti se znečištěným ovzduším.

U míry dalších zkoumaných faktorů se výsledky lišily. Dánsko zaznamenalo dramatický korelaci mezi špatným ovzduším a poruchou osobnosti. U lidí, kteří v Dánském vzorku dýchali nejvíc znečištěný vzduch byla pravděpodobnost poruchy osobnosti o 162 procent vyšší než u lidí, kteří žili v čistém prostředí. V USA nebyl rozdíly natolik dramatické.

Ačkoliv má na stav duševního zdraví velký vliv životní prostředí jako celek (město/vesnice, průmyslová oblast/příroda) vědci se domnívají, že z velké části je mozek ovlivňován přímo i látkami, které lidé dýchají. Jako pokračování studie hodlají dále zkoumat, jak je tento vliv velký a jestli je mozek ovlivňován přímo při inhalaci vzduchu nebo „druhotně“ z krve, která vedle kyslíku může přenášet i škodlivé látky.

Zdroj: gizmodo.com