Světová zdravotnická organizace zařadila závislost na videohrách mezi psychické poruchy

Světová zdravotnická organizace (WHO) zařadila závislost na videohrách do svého nového oficiálního seznamu nemocí. Závislost na videohrách jako psychickou poruchu zahrnula již do návrhu 11. vydání dokumentu Mezinárodní klasifikace onemocnění z prosince loňského roku a nyní tedy přichází s její oficiální definicí.

Aktualizovaný seznam nemocí bude mít přibližně 55 tisíc položek a závislost na videohrách v něm bude figurovat jako zvláštní položka, jež má zemím umožnit se „lépe připravit na rozpoznání tohoto problému“.

V dokumentu WHO píše, že diagnóza se projevuje třemi příznaky. Za prvé je to zhoršená kontrola nad hraním, spojená s frekvencí či intenzitou hraní nebo obtížemi hraní přerušit. Za druhé „nemocný“ stále více upřednostňuje hraní před vším ostatním a ztrácí zájem o cokoli jiného (koníčky, denní aktivity). Posledním znakem je „pokračování ve stále intenzivnějším hraní navzdory výskytu negativních následků“.

Dokument k těmto příznakům dodává, že vzorec chování někoho, kdo je závislý na videohrách, „má za následek významné zhoršení osobních, rodinných, sociálních, vzdělávacích, profesních i dalších důležitých stránek života“. Podle doktora Vladimira Poznyaka, který se na návrhu diagnózy podílel, uvedl, že WHO zařazením poruchy na oficiální seznam „nevytváří precedens“. Organizace prý při stanovování nových diagnóz sleduje trendy a vývoj probíhající u světové populace a na vědeckém poli.

Mnozí odborníci však s uvedením položky na seznam nesouhlasí. Návrhu oponuje např. studie publikovaná vydavatelstvím maďarské Akademií věd. Proti se staví i nedávná studie zveřejněná časopisem Journal of Behavioral Addictions, již vypracovali akademici z 34 vědeckých institucí z celého světa. Ve Velké Británii sice Národní zdravotní služba začala zdarma nabízet léčení závislosti na hraní, nicméně není jasné, jaká léčba by byl nejefektivnější.

Aktualizovaný dokument bude členským zemím WHO představen v květnu příštího roku a přijat by měl být v lednu roku 2022.

 

Zdroj: techspot.com, ceskenoviny.cz