Foto: Wikimedia Commons

Jack Dorsey lituje své role při vytváření centralizovaného internetu

Jack Dorsey, zakladatel Twitteru a společnosti Block (Square), vyjádřil stesk po počátcích internetu, kdy se díky komunikačním protokolům jako IRC (Internet Relay Chat) zdál být web místem neomezených možností.

Více