Foto: www.colorado.edu

Teleskop Jamese Webba zachytil prastaré galaxie, které by teoreticky neměly existovat

Teleskop Jamese Webba od svého zprovoznění v loňském roce poskytuje stále detailnější záběry nebeských těles. Podle nové studie, kterou provedl mezinárodní tým astrofyziků, může teleskop nyní také zcela změnit naše chápání vesmíru.

Při zkoumání snímků pořízených teleskopem v blízkosti Velkého vozu vědci objevili šest potenciálních galaxií, které mohly vzniknout pouhých 500 až 700 milionů let po velkém třesku. Překvapivé není to, že by mohly být staré skoro 13 miliard let, ale to, že by podle výpočtů mohly mít podobný počet hvězd jako Mléčná dráha.

Vědecký tým uvedl, že podle současné kosmologické teorie by takové galaxie neměly existovat, protože v době jejich vzniku by nemělo být ve vesmíru dost hmoty na to, aby se v galaxiích vytvořilo tak velké množství hvězd.

„Poprvé jsme pohlédli do velmi raného vesmíru a netušili jsme, co najdeme. Našli jsme něco tak nečekaného, až to vlastně pro vědu vytváří závažné problémy. Nález zpochybňuje představu o vzniku raných galaxií,“ řekl Leja, jeden z autorů studie. Teleskop Jamese Webba již dříve pořídil snímky ještě starších galaxií, které vznikly přibližně 350 milionů let po velkém třesku. Tyto galaxie jsou však malé a nepředstavují pro naše znalosti astrofyziky žádný větší problém.

Pokud je těchto šest nově objevených galaxií opravdu tak starých a pokud je v nich opravdu tak velké množství hvězd, znamená to, že krátce po velkém třesku v nich muselo vznikat stovky hvězd ročně. Pro srovnání, v Mléčné dráze vzniká každý rok jen asi jedna až dvě nové hvězdy. Navíc jsou tyto nově objevené galaxie asi třicetkrát menší než naše galaxie, přestože mají stejný počet hvězd.

Zdroj: www.engadget.com