Foto: Wikimedia

Tichomořskému ostrovnímu státu hrozí zatopení, plánuje vytvořit svoji digitální verzi

Vzhledem k očekávanému nárůstu globálních teplot až o 2,8 °C do konce století nemá ostrovní stát Tuvalu jinou možnost než vybudovat digitální verzi sebe sama. Simon Kofe, ministr zahraničí této země, v úterý na klimatickém summitu COP27 prohlásil, že Tuvalu bude vytvářet metaversum, aby zachovalo svou kulturu a historii i přes stoupající hladiny moří.

„Vzhledem k tomu, že naše země mizí, nemáme jinou možnost než se stát prvním digitálním národem na světě. Naše země, náš oceán a naše kultura jsou nejcennějším majetkem našeho lidu. A abychom je uchránili před zmizením […], přesuneme je do cloudu,“ uvedl Kofe v rámci videa, v němž divák postupně zjišťuje, že ministr zahraničí Tuvalu ve skutečnosti stojí před plátnem a nikoli na pláži (toto video najdete na konci tohoto článku).

Na loňském summitu COP26 Kofe promluvil na konferenci, přičemž stál po kolena v mořské vodě, aby zdůraznil existenční hrozbu, kterou změna klimatu představuje pro ostrovní státy, jako je Tuvalu. Ve svém posledním projevu Kofe postrašil tím, že metavesmír je potenciálním domovem všech podobných zemí, pokud nedojde ke globálnímu řešení problémů. „Pouze společné globální úsilí může zajistit, že se Tuvalu trvale nepřesune do online prostředí a navždy nezmizí z reálného světa,“ uvedl Kofe.

Tuvalu je souostroví tvořené devíti ostrovy (nejvyšší nadmořská výška těchto ostrovů je pouze 5 metrů), které se nachází mezi Austrálií a Havají. Žije na něm přibližně 12 000 lidí. Klimatologové předpokládají, že do konce 21. století bude celá rozloha pod vodou.

Aby svět dosáhl cíle 1,5 °C stanoveného Pařížskou dohodou a vyhnul se výrazně horším klimatickým důsledkům, má osm let na to, aby snížil roční globální emise o dalších 45 % ve srovnání s prognózami založenými na současné politice. K omezení nárůstu teplot pod 2 °C je zapotřebí snížit emise o dalších 30 %.

Zdroj: engadget.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.