Foto: se svolením Steven Thaler

Umělá inteligence nemůže získat autorská práva na svá díla, alespoň prozatím

Umělá inteligence je zajímavý fenomén, který přináší celou řadu otázek. Jednou z nich je také otázka po autorských právech. Tímto problémem se zabýval také Americký úřad pro autorská práva. Ten však žádost o to, aby umělá inteligence mohla získat autorská práva k uměleckému dílu, které vytvořila (tedy podobě jako lidský autor), zamítl.

Tříčlenná komise minulý týden přezkoumala rozhodnutí z roku 2019, které bylo vzneseno proti Stevenu Thalerovi, který se pokusil získat autorská práva na dílo, a to jménem algoritmu, který nazval Creativity Machine. Komise však celou věc uzavřela s tím, že Thalerův obrázek vytvořený umělou inteligencí neobsahuje prvek „lidského autorství“, což je podle ní nezbytné pro udělení autorských práv.

Dílo, které Creativity Machine vytvořilo (a které si můžete prohlédnout v hlavičce tohoto článku), se jmenuje A Recent Entrance to Paradise (což můžeme přeložit jako Poslední vstup do ráje). Tento obrázek je součástí série, kterou Thaler popsal jako „simulovanou zkušenost blízkou smrti“, v níž algoritmus zpracovává obrázky na téma posmrtného života. Zásadní přitom je, že umělá inteligence to má dělat se zcela minimálním zásahem člověka, což se ukázalo jako hlavní překážka pro Úřad pro autorská práva.

Rozhodnutí rady došlo k závěru, že zásadním prvkem pro udělení autorských práv je „spojení lidské mysli s tvůrčím projevem“. Ačkoli tedy autorský zákon přímo nevymezuje pravidla pro nelidské bytosti, soudy zaujaly odmítavý postoj k tvrzením, že zvířata nebo další jiné než lidské bytosti mohou využívat autorských práv.

Na druhou stranu to ale neznamená, že jakékoli umělecké dílo, které pomohla vytvořit umělá inteligence, nemůže podléhat autorským právům. Zatímco Thaler zdůrazňoval, že obraz byl vytvořen bez významného zapojení lidské složky, kdyby naopak argumentoval tím, že jde o výsledek jeho vlastní kreativity vytvořený strojem, výsledek rady by mohl vypadat jinak. Zatím se tedy zdá, že jde spíše o to, jak je celé dílo prezentováno. Avšak vzhledem k tomu, že s umělou inteligencí spolupracuje stále více umělců, odpovědi na tyto otázky bude nutné vymezit jasněji.

Zdroj: theverge.com