Foto: Unsplash

Vědci vytvořili výkonný hromosvod pomocí silného laseru

Hromosvody se k bezpečnému svedení úderu blesku do země používají již od dob Benjamina Franklina. Mají však dvě zásadní nevýhody – příliš krátký dosah a statické umístění pouze na jednom místě. Pro ochranu velkých oblastí proto nejsou účinné.

Evropští vědci však nyní přišli s technologií, která by mohla tato dvě negativa překonat. Úspěšně otestovali systém, který využívá laserové pulzy o síle terawattů k nasměrování laserového světla ve směru 8metrové tyče. Tento typ hromosvodu tedy není omezen fyzickou výškou tyče a lze jím pokrýt mnohem větší plochy (v případě testovaného hromosvodu šlo o 180 metrů), výhodou je také to, že dokáže proniknout mraky a mlhou.

Konstrukce ionizuje molekuly dusíku a kyslíku, uvolňuje elektrony a vytváří plazmu, která vede elektřinu. Laser je vysílán v rychlých pulzech (1 000 za sekundu), což výrazně zvyšuje pravděpodobnost, že blesk v okamžiku jeho vzniku zachytí. Při testování blesk kopíroval dráhu tohoto paprsku 60 metrů, než zasáhl tyč.

I přes velmi dobré výsledky však může trvat ještě poměrně dlouho, než se tento typ hromosvodů začne používat. Pro představu – cena laseru, který byl při testování použit, je zhruba 2,17 miliard dolarů. Vědci navíc plánují výrazně prodloužit dosah, a to natolik, aby desetimetrová tyč měla dosah až 500 metrů.

Pokud vědci uspějí, mohl by tento průlom umožnit ochranu před bleskem na rozsáhlých územích. To by bylo užitečné zejména pro ochranu startovacích ramp raket, kde úder blesku může zapříčinit zpoždění mise, pokud udeří v blízkosti plánované dráhy letu. Své uplatnění by tento typ hromosvodu našel také na letištích, v elektrárnách apod.

Zdroj: engadget.com