Foto: Wikimedia Commons

Vědci rozluštili emoce prasat

Výzkumný tým složený z vědců z několika předních evropských univerzit publikoval začátkem března studii, ve které bylo podrobeno analýze celkem 7 414 zvukových záznamů pocházejících od 411 prasat.

Výzkumníci poté vyvinuli algoritmus, který dekódoval, zda prasata prožívají negativní nebo pozitivní emoce. Nahrávky byly pořízeny v situacích, které jsou pro prasata ve velkochovech běžná, přičemž bylo monitorováno i jejich chování a srdeční frekvence, uvedli vědci z Kodaňské univerzity.

Selata zažívala pozitivní emoce například ve chvíli, když byla krmena matkou nebo když se s ní po delší době opětovně shledala. Negativní emoce jsou naopak spojeny se zážitky odloučení, kastrace nebo porážky. Studie odhalila, že v těchto negativních situacích se prasata obvykle ozývají vysokofrekvenčními hlasy, jako je křik nebo kvičení. Oproti tomu nízkofrekvenčními hlasy, jako je štěkání a chrochtání, se prasata ozývají, když prožívají jak pozitivní, tak i negativní emoce.

Elodie Brieferová, profesorka biologie z Kodaňské univerzity, která se na studii podílela, vysvětluje, že „v pozitivních situacích jsou [prasečí] zvuky mnohem kratší, s menšími výkyvy amplitudy. Přesněji řečeno, jejich chrochtání začíná vysoko a postupně se jeho frekvence snižuje.“ Brieferová dodává, že „trénováním algoritmu na rozpoznávání těchto zvuků můžeme až 92 % zvuků zařadit ke správné emoci.“

Podle vědců se většina snah o ochranu zvířat v současné době zaměřuje na jejich fyzické zdraví. Brieferová je názoru, že „potřebujeme někoho, kdo by algoritmus přetvořil do podoby aplikace, kterou by zemědělci mohli používat ke zlepšení životních podmínek svých zvířat,“ a to včetně jejich emočního blaha.

Zdroj: theguardian.com