Foto: Pixabay

Vědci vytvořili dosud nejkomplexnější mapu hmyzího mozku

Vědci strukturu mozku znají a mají ji docela podrobně zmapovanou, stále ale nevědí, jak přesně zpracovává data – k tomu je zapotřebí podrobná „mapa obvodů” neboli tzv. kontektom mozku.

Nyní vědci vytvořili takovou mapu pro dosud nejpokročilejšího tvora výzkumu: larvu ovocné mušky. Kontektom zobrazuje 3016 neuronů a 548 000 synapsí tohoto hmyzu, uvedl server Neuroscience News. Mapa pomůže vědcům lépe porozumět tomu, jak mozek hmyzu i zvířat řídí chování, učení, tělesné funkce a další. Práce může být dokonce inspirací pro vylepšené sítě umělé inteligence.

„Až dosud jsme neviděli strukturu žádného mozku kromě háďátka obecného, pulce chordata a larvy mořského kroužkovce, které mají několik set neuronů,” uvedla profesorka Marta Zlaticová z Laboratoře molekulární biologie z výzkumného ústavu MRC (Medical Research Council) v Cambridge. „To znamená, že neurověda dosud většinou fungovala bez map obvodů. Bez znalosti struktury mozku se dohadujeme o způsobu, jakým jsou výpočty realizovány. Nyní však můžeme začít získávat mechanistické znalosti o tom, jak mozek funguje.”

K sestavení mapy tým naskenoval tisíce řezů z mozku larvy pomocí elektronového mikroskopu a poté je integroval do podrobné mapy. Následně využil výpočetní nástroje k identifikaci pravděpodobných cest toku informací, napojení a uzlů v mozku hmyzu.

V dalším kroku bude tým zkoumat struktury používané pro behaviorální funkce, jako je učení a rozhodování, a prozkoumá aktivitu konektomů, zatímco hmyz vykonává konkrétní činnosti. Přestože larva ovocné mušky je jednoduchý hmyz, vědci očekávají, že podobné vzorce uvidí i u jiných živočichů.

Zdroj: engadget.com