Vědci vyvinuli umělou inteligenci schopnou editovat články na Wikipedii

Wikipedie je v jistém slova smyslu úžasnou institucí, jen si při jejím použití musíme být vědomi poměrně zásadních omezení, která má. Tím hlavním je, že je relativně volně editovatelná, a tak nemusí být vždy relevantním zdrojem informací. Kolem wikipedie od jejího samotného vzniku existovala stále se rozšiřující skupina nadšenců, kteří jednotlivé příspěvky editovali a aktualizovali. Vzhledem k obrovskému množství dat, jež se na Wikipedii za léta její existence nashromáždila, není v lidských silách udržovat všechny příspěvky aktuální.

Vědci z MIT vzali tuto situaci jako výzvu a rozhodli se zapojit do boje umělou inteligenci. Vyvinuli algoritmus založený na strojovém učení, který umí psát věty v angličtině tak, aby byly co nejpodobnější běžné lidské řeči. Podle prvních testů by se jeho úspěšnost v tvorbě větných staveb dala označit 4/5 a gramatická korektnost 3,5/5 s tím, že se systém neustále zlepšuje.

Základní myšlenka je taková, že by přispěvatelé nemuseli psát celé věty, pouze by systém doplnili aktualizovanými informacemi. Umělá inteligence by následně aktuální informace zapojila do vět a nahradila jimi zastaralé pasáže v příslušných článcích v rámci celého systému Wikipedie. Tvůrci algoritmu si od svého projektu slibují, že by mohl usnadnit práci lidem, kteří editují příspěvky. Ti by měli více času na vyhledávání a ověřování faktů, a samotnou editaci by za ně potom dokázal obstarat systém umělé inteligence.

Program, který se neustále učí, by se mohl v budoucnu podle MIT uplatnit i v jiných systémech pracujících s textem. Při změně nastavení by například mohl pomoci rozpoznávat falešné zprávy, respektive upozorňovat na možné teoretické nebezpečí výskytu nedůvěryhodných informací.

 

Zdroj: engadget.com