Zdroj: stocksnap.io

Výzkum amerických úřadů ukazuje, že AI se neustále zlepšuje v rozpoznávání obličejů v rouškách

Technologie rozpoznávání obličeje a její užití je velmi kontroverzním tématem mnoha společenských diskuzí. Události letošního roku, které většině světové populace nasadily na obličej roušky, masky nebo ústenky této technologii příliš nesvědčí. To se však mění a vývojáři intenzivně pracují na tom, aby ani částečně zakrytý obličej nebyl pro AI žádný problém.

Podle údajů, které zveřejnil tento týden Národním institutem pro standardy a technologie (NIST) v USA, se algoritmy od června výrazně zlepšily. Z nezávislého testování více než 150 samostatných systémů rozpoznávání obličeje vyplývá, že roušky nemusí být pro tento typ technologie tak velkým problémem, jak se předpokládalo.

NITS vyzval vývojáře těchto algoritmů, aby nechali své produkty nezávisle testovat. Tento program odstartoval právě v červnu a první testy nedopadaly pro AI příliš dobře. Od té doby se však výsledky neustále zlepšují. Podle dostupných informací vykazovaly algoritmy v červnu při rozpoznávání obličejů lidí s rouškou až 50procentní chyby. U těch nejlepších se pak chyba pohybovala okolo 5 procent.

Algoritmy jsou neustále ve vývoji a ty nejpovedenější nyní dosahují chybovosti 0,3 procent. U těchto testů samozřejmě záleží na tom, jak velkou plochu rouška nebo ústenka zakrývá. Osm různých algoritmů nyní drží nepřesnosti pod 0,05 procenty.

Rozpoznávání obličeje je využíváno například na letištích nebo na hranicích vybraných států včetně práce USA. NIST používá ke svým pokusům právě část anonymizované databáze těchto fotografií. Pro nedostatek snímků s rouškou byly použity digitální úpravy, které na fotografie ústenky umístily v počítači.

Zdroj: theverge.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.