Zdroj: se svolením Českých drah

Železniční doprava se připravuje na integraci do sítě EU, pomoci k tomu má i 5G připojení

Železniční doprava je díky vynikajícímu poměru kapacity a ceny zásadním prvkem infrastruktury v celé Evropě. Vzhledem k poloze ČR jsou i tuzemské železnice součástí několika hlavních evropských koridorů. EU vyhlásila rok 2021 jako Evropský rok železnice. Cílem je věnovat stavu evropských drah jako celku a vzájemné provázanosti více pozornosti. Evropská unie chce podpořit využívání vlaků jako bezpečného a udržitelného způsobu dopravy.

I ČR je součástí tohoto programu a v současnosti Ministerstvo dopravy ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu jednají o možnostech připojení do programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).

Ten primárně slouží k vybudování dopravní, energetické a digitální infrastruktury po celé EU s důrazem na přeshraniční spojení. Zvláštní pozornost je nyní věnována kombinaci projektů a synergickým efektům, například propojení dopravní a digitální oblasti. Stát by dle dohod měl uvolnit řádově stamiliony na modernizaci infrastruktury důležitých tratí. „Prioritně je to koridor Praha–Mnichov, ale chtěli bychom modernizovat také další směry, přeshraniční i vnitrostátní,” říká Petr Očko.

Přeshraniční spolupráce v tzv. 5G koridorech, v jejichž rámci se plánují inovace a digitalizace v dopravě, je potom možné financovat také ze zmíněného programu Nástroj pro propojení Evropy. „Spolupracujeme s Rakouskem na přeshraničním koridoru Brno–Vídeň a spolupráci plánujeme také se Slovenskem, s Německem nebo s Polskem. V této věci je velmi důležitá harmonizace s ostatními státy, pokud jde o použité technologie,” vysvětluje Petr Vítek z Ministerstva průmyslu a obchodu.

Nové technologie by měly přinést kromě lepší úrovně zabezpečení také vyšší komfort pro cestující včetně kvalitnějšího internetového připojení.

Zdroj: tisková zpráva

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.