Foto: Unsplash

Zopakuje se pandemie podobná covidu-19? Vědci tvrdí, že vlivem globálního oteplování nebezepčí prudce roste

Klimatické změny mají celou řadu negativních dopadů, které přímo či nepřímo ohrožují také člověka. Jedním z velmi znepokojivých důsledků oteplování patří také migrace savců na nová území, kvůli čemuž se zvyšuje nebezpečí přenosu viru z druhu na druh (včetně člověka).

Podle nového výzkumu, který byl nedávno zveřejněn v časopise Nature, by do roku 2070, pokud bude globální teplota i nadále stoupat podle předpovědí, mohlo dojít ke vzniku celkem 15 000 nových případů mezidruhového sdílení virů.

Prozatím z nejméně 10 000 druhů virů savců, které jsou schopny infikovat i člověka, jich většina dosud koluje pouze mezi zvířaty ve volné přírodě. Vědci se však obávají, že některé z těchto virů by se mohly nakonec přenést i na člověka, co by mohlo vyvolat zdravotní krizi podobnou pandemii covidu-19. S rostoucí teplotou planety Země by tak podle této studie měla růst i nemocnost jejích obyvatel.

Snazší přenos původně zvířecích virů na člověka by měl být dán migrací nových druhů zvířat do oblastí, kde se původně vůbec nevyskytovala. Při přesunu z místa na místo s sebou pochopitelně budou přenášet i nebezpečné patogeny.

Gregory Albery, spoluautor publikované studie, nicméně uvedl, že tento proces již pravděpodobně probíhá a je potřeba mu začít věnovat pozornost.  Někteří vědci za dobrý příklad tohoto mezidruhového přenosu považují i covid-19. Jde totiž o zoonotický virus, což znamená, že se může přenášet mezi lidmi a jinými zvířaty. Existují důkazy, že tento typ koronaviru pochází od netopýrů. Než se však dostal k lidem, pravděpodobně byl přenašečem ještě jeden zvířecí druh.

Každopádně je nutné připomenout, že ne každý virus, který se dostane ze zvířete na člověka, vyvolá epidemii. To ale nezmenšuje naléhavost otázky, před kterou se lidstvo ocitlo.

Zdroj: theverge.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.