ČVUT otevřela speciální laboratoř etického hackování

Čím více je svět závislý  na počítačových technologiích tím zásadnější je jejich bezpečnost a je velmi pravděpodobné, že potřeba zabezpečení systémů bude stále stoupat. Budoucí bezpečnostní IT experty vychovává mimo jiné i pražské ČVUT. Nově by ke zkvalitnění jeho výuky měla napomoci unikátní laboratoř etického hackování, která byla 26. dubna slavnostně otevřena.

Budoucí odborníci na počítačovou bezpečnost se v ní budou vyučovat z obou stran. Jednoduše by se dalo říci, že se studenti rozdělí na dvě poloviny, jedna bude hackovat a učit se tak jak vypadají různé mechanismy útoků v praxi a druhá bude jejich útoky odvracet. Role se během semestrů samozřejmě několikrát prohodí. Nové pracoviště by tak mohlo studentům dát potřebnou praxi a zároveň být dostatečně dynamické aby dokázalo postihnout aktuální trendy v odboru, který se neustále vyvíjí.

Princip etického hackování (někdy zvaného též bílé) spočívá v hledání slabin systému a následném upozornění provozovatele na slabé místo. Důležitá je spolupráce obou stran. Bílí hackeři se i přes svou záslužnou činnost pohybují často na hraně zákona.

„Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze byla první technickou fakultou v České republice, která akreditovala studijní obory specializované na bezpečnost počítačových systémů a sítí a její absolventi jsou v praxi velmi žádáni. I nadále se FIT snaží budovat kvalitní a moderní zázemí, kde si budou moci studenti vyzkoušet teorii v praxi. Laboratoř je k dispozici jak pro bakalářské, tak i pro magisterské předměty, kterými jsou například Systémová a síťová bezpečnost nebo Etické hackování,“ 301doplňuje prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc., vedoucí laboratoře.

Sponzorem celého projektu se stal IT Hub společnosti NN Group (dříve ING), který s ČVUT dlouhodobě spolupracuje.

Zdroj: tisková zpráva FIT ČVUT