Foto: Wikimedia Commons

Google pomocí umělé inteligence přidává do překladače 110 nových jazyků

Překladač Google sice není zdaleka dokonalý, ale přesto je užitečným nástrojem, který pomůže získat informace v cizím jazyce nebo se zapojit do konverzace. Nyní se možnosti rozšiřují, protože Google využívá umělou inteligenci k tomu, aby Překladači poskytl 110 nových jazyků, například kantonštinu, paňdžábštinu (šahmukhi) a NKo. Přibližně čtvrtina jazyků pochází z Afriky a Google tvrdí, že všechny nově přidané jazyky dohromady představují jazyky 614 milionů mluvčích, tedy asi osm procent světové populace.

Google považuje svůj LLM (Larga Language Model), PaLM (Pathways Language Model) 2, za ,,klíčový dílek skládačky, který pomáhá překladači efektivněji se učit jazyky, které jsou si navzájem blízce příbuzné, včetně jazyků blízkých hindštině, jako jsou awadhi a marwadi, a francouzských kreolských jazyků, jako je seychelská kreolština a mauricijská kreolština”. Isaac Caswell, vedoucí softwarový inženýr Překladače Google, dodává: ,,S rozvojem technologie a s tím, jak budeme pokračovat ve spolupráci s odbornými lingvisty a rodilými mluvčími, budeme časem podporovat ještě více jazykových odrůd a pravopisných konvencí.”

Překladač Google získal poslední velký příliv jazyků v květnu 2022 díky strojovému překladu Zero-Shot. Zero-Shot umožňuje modelu naučit se nový jazyk, i když si neprohlíží příklady. Později téhož roku společnost Google oznámila tzv. Iniciativu 1 000 jazyků, jejímž cílem je vytvořit modely umělé inteligence, které budou podporovat 1 000 nejběžnějších jazyků, kterými se na světě mluví.

Zdroj: engadget.com