Množství dat stále roste. Díky edge computingu s nimi mohou podniky pracovat rychleji a efektivněji

Lékařské přístroje, samořídící automobily, průmyslová robotika: počet zařízení připojených k internetu roste každým dnem a nevypadá to, že by mělo dojít k jeho zpomalení. Podnikům tento ekosystém přináší zjevné výhody, na druhou stranu s sebou ale podnikový internet věcí (IoT) nese i řadu výzev. Všechna tato zařízení vytváří obrovské množství dat, a proto je potřeba, aby si podniky uvědomily, že investice do správy těchto dat jsou nezbytné k čerpání výhod technologického pokroku.

Z výsledků výzkumu Data Age, který zpracovala společnost IDC pro firmu Seagate, vyplývá, že globální datasféra dosáhne do roku 2025 celkem 175 zettabajtů, přičemž z podnikové oblasti bude pocházet více než 80 % těchto dat. Vzhledem k tomu, že se síť neustále rozšiřuje o další zařízení, roste i čas potřebný k přenosu dat po síti. To představuje zásadní problém pro některá praktická využití, jako jsou například samořídící automobily nebo finanční služby, které spoléhají na rychlý přenos dat s okamžitou odezvou. Řešením tohoto problému je takzvaný edge computing. Spočívá v přenesení výpočetního výkonu z jádra sítě k jejímu okraji, díky čemuž mohou uživatelé a firmy pracovat s daty rychleji a efektivněji.

Tím to však nekončí. Edge computing představuje nový a komplexní způsob organizace IT infrastruktury. Existuje však několik důležitých výzev týkajících se řízení dat, se kterými je potřeba se vypořádat ještě před tím, než tato nová éra distribuovaných sítí přinese podnikům své ovoce.

Čím více dat, tím složitější prostředí

Ve zprávě společnosti Gartner nazvané „Jak překonat čtyři hlavní výzvy edge computingu” je uvedeno: „Do roku 2022 bude více než polovina dat generovaných podniky vytvářena a zpracovávána mimo datová centra nebo cloud; tato data jsou však jiná“. Tím vznikají další vrstvy komplexnosti: každý podnik bude mít pro svá data jiné potřeby a priority a neexistuje žádný průmyslový standard pro správu ekosystémů IoT od okraje k jádru, který by v tomto ohledu pomohl.

Mnoho společností už přesunulo alespoň část svých dat do veřejného cloudu, a to především kvůli pohodlí a rychlé škálovatelnosti. S tím, jak narůstá množství vytvářených dat, se však mohou při využívání veřejného cloudu objevovat problémy s bezpečností, přílišnou složitostí a finančními náklady.  Řešením sice může v takovém případě být soukromý nebo hybridní cloud, obě varianty ale s sebou přinášejí jiné problémy, které řízení dat od okraje až k jádru komplikují. Pohled do budoucnosti ukazuje nové způsoby, jak se s touto výzvou vyrovnat. Spočívat budou především v propojení hardwaru a softwaru tak, aby došlo k odstranění zbytečných kroků a usnadnění a urychlení přesunu dat tam, kde je potřeba je zrovna mít rychlejší.

Ochrana před útokem

Je to opravdu jednoduché: čím větší je vaše síť, tím více příležitostí se otevírá pro potenciální kybernetický útok. Výhody edge computingu proto musí být u každého podniku zvažovány i v kontextu bezpečnostních rizik. Zároveň musí být přijata opatření pro zmírnění těchto rizik. Zatímco data ve veřejném nebo soukromém cloudu jsou pravděpodobně poměrně dobře zabezpečená, data na okraji systému jsou v základním nastavení chráněna mnohem méně.

Pro většinu podniků, které chtějí tato data lépe zabezpečit, však naštěstí existují vhodná řešení. Klíčovou roli v tomto ohledu hraje hardware: Nezáleží na tom, jak bezpečný je váš software, pokud data může získat někdo, kdo vlastní fyzické médium, na kterém jsou uložena. Šifrování dat na úložišti by proto mělo být standardem pro všechna data v síti, přičemž klíče pro odemknutí by měly být uloženy odděleně od chráněných dat. Díky této úrovni šifrování mohou zůstat základní data v bezpečí, i když bude samotná síť v ohrožení. V nadcházejících letech tak bude ochrana hardwaru stále důležitější součástí širší strategie zabezpečení podnikových dat. Podniky, které tuto oblast berou vážně už nyní, budou mít v budoucnu silnou pozici.

Hodnotě dat je třeba rozumět

S tím, jak bude narůstat objem dat uložených na okraji, bude pro podniky stále obtížnější získat úplný přehled o svých datech a porozumět jejich hodnotě. Výrobce může mít například v inteligentní továrně několik různých vestavěných zařízení, z nichž každé produkuje různé typy dat. Tato data by mohla být využita při hledání efektivity výrobního procesu, nebo při označování chyb v reálném čase. Úkolem ale je zabránit tomu, aby byla tato data izolována a nebyla tak přístupná i dalším součástem organizace.

Komplikací je také to, že různé typy dat mají pro podniky různou hodnotu. Podle zprávy společnosti Gartner „Jak překonat čtyři hlavní výzvy edge computingu,“ bude mít jeden bajt dat na okraji nižší hodnotu než typický bajt dat v dnešních datových centrech. Důvodem je to, že velkou část dat na okraji tvoří šum, což vyžaduje předvýběr dat nebo základní analýzu. Je tak zřejmé, že bude potřeba udělat více pro to, aby podniky mohly analyzovat data na okraji a bezpečně je přesouvat v síti tam, kde budou nejvíc potřeba. Podnikové sítě se stávají stále více rozptýlenými a složitějšími, a proto bude stále náročnější porozumět tomu, která data jsou ve skutečnosti důležitá. Ukládání a správa dat na okraji se stane důležitou cestou pro to, aby podniky mohly řídit růst svých dat nyní i v dalších letech. To s sebou však přináší řadu dalších výzev. Nyní je rozhodující doba: mnoho podniků je teprve na začátku nebo v raných fázích této cesty a uvažování o způsobu řízení dat, jejich bezpečnosti a hodnotě jim z dlouhodobého hlediska usnadní proces řízení dat od okraje k jádru.

Autor

Iva Scherbaumová

Iva Scherbaumová je country managerkou společnosti Seagate pro Českou a Slovenskou republiku. Má na starosti prodej kompletního portfolia Seagate a Lacie produktů pro tyto dvě země. Do Seagatu nastoupila v roce 2012 a jejím hlavním úkolem je rozvíjet povědomí o značce Seagate, rozšířovat prodejní kanály a pružně reagovat na nové požadavky a trendy trhu co se ukládání dat týče.

Zdroj: Gartner, Jak překonat čtyři hlavní výzvy edge computingu, 4. listopadu 2019, Thomas Bittman, Neil MacDonald, Ted Friedman