Foto: se svolením Neuralink

Mozkový implantát Neuralink dostane další pacient

Společnost Neuralink chirurgicky implantuje své zařízení do mozku dalšího pacienta. Několik měsíců poté, co se Noland Arbaugh stal první osobou, která dostala mozkový implantát, bylo společnosti schváleno pokračovat ve druhém zákroku.

Elon Musk minulý týden uvedl, že Neuralink otevřel možnost přihlašovat se do projektu. Společnost zahájila nábor potenciálních pacientů první klinické studie v loňském roce s cílem přinést technologii lidem s ALS, poraněním míchy nebo jinými stavy, které mají za následek kvadruplegii.

Společnost Neuralink údajně také přišla s možnou nápravou problému, který způsobil, že Arbaughův implantát zhruba měsíc po operaci přestal fungovat. Společnost začátkem tohoto měsíce uvedla, že některá vlákna implantátu se z mozku stáhla, což způsobilo tento problém. Arbaugh však nedávno prozradil, že aktualizace softwaru od té doby mnohé z původních funkcí obnovila.

Společnost Neuralink sdělila úřadu FDA, že při druhém zákroku umístí vlákna implantátu hlouběji do mozku pacienta, aby nebyla tak pohyblivá jako v Arbaughově případě. Úřad FDA s těmito změnami zjevně souhlasí. Společnost chce dokončit druhou operaci v červnu. K touto zákroku se přihlásilo více než 1 000 zájemců.

Zdroj: engadget.com