Foto: Wikimedia Commons

Téměř 200 států se zavázalo k ochraně 30 procent pevniny a oceánů

Téměř 200 států se dohodlo, že bude do roku 2030 chránit 30 procent pevniny a oceánů na Zemi. Dohody bylo dosaženo dnes brzy ráno na konferenci OSN o biologické rozmanitosti (COP15) v Montrealu. Jediné země, které se dohodě bránily byly Spojené státy a Vatikán, ačkoli americká administrativa má vlastní plán na ochranu životního prostředí.

Každá zúčastněná země se dohodou zavazuje, že do konce desetiletí splní více než 20 environmentálních cílů. Klíčový je takzvaný “plán 30×30,” který má do roku 2030 ochránit nejméně 30 procent půdy, vnitrozemských vod a pobřežních oblastí.

Vedle ochrany biotopů se státy zavázaly snížit spotřebu pesticidů, omezit odtok živin z farem a snížit rychlost, s jakou jsou do ekosystémů zaváděny invazní druhy. Státy nyní mají osm let na to, aby zastavily úbytek biologické rozmanitosti, který je způsoben lidmi v důsledku ničení deštných pralesů, znečištění a dalších faktorů. Kromě ochrany živočišných a rostlinných druhů návrh dohody COP15 vyzývá státy, aby uznávaly a respektovaly „práva původních obyvatel a místních komunit, včetně práv na jejich tradiční území.“

Sporným bodem však byly finanční kompenzace ze strany bohatých zemí. Podle deníku The Washington Post chtěly státy Jižní Ameriky a Afriky, v nichž se nacházejí největší deštné pralesy na světě, od bohatých zemí ujištění, že dostanou peníze na boj proti pytláctví, nelegálnímu odlesňování a dalším problémům.

Zdroj: www.engadget.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.