Foto: Unsplash

Twitch představil nová pravidla nakládání s uživateli, kteří neoprávněně používají hudební skladby

Přestože Twitch uzavřel dohodu s americkou Národní asociací hudebních vydavatelů (NMPA), stále streamerům neumožňuje přístup ke skladbám, které by mohli legálně používat. Podle dostupných informací tato livestreamová platforma (kterou vlastní společnost Amazon) uzavřela pouze vyrovnání za užití licencované hudby na platformě v minulosti.

Naopak Twitch uvedl, že plánuje nový způsob, který budou moci vydavatelé a držitelé práv použít k nahlášení nelegálně použitého obsahu. Každopádně celá věc má přeci jen jedno pozitivum – uživatel, který poruší práva (tedy použije nelegální hudbu), bude místo pokuty nejdříve pouze varován.

Pokud tedy držitel práv nahlásí stream, kde bude nelegálně použita jeho skladba, Twitch jeho tvůrce varuje a spolu s tím odstraní video, které tuto audio stopu obsahuje. Nicméně pokud dojde k významnému porušení práv v širším rozsahu – například k opakovanému přehrávání koncertů či zveřejňování dosud nevydaných skladeb – pak může Twitch (v závislosti na historii daného uživatele) přistoupit přímo k udělení pokuty.

Nový postup společnost vysvětluje zejména tím, že se snažila o shovívavější přístup k uživatelům, kteří mohli licencovaný obsah použít ve svých streamech neúmyslně. Každopádně díky tomu, že hudební vydavatelé nyní budou mít snazší přístup k vyhledávání a označování neoprávněně použitého obsahu, pro uživatele se situace příliš nelepší.

Pravděpodobně ale nejde o konečné řešení. Twitch a NMPA totiž nyní ještě řeší, jak bude s hudbou na platformě nakládáno do budoucna. Společnost také uvedla, že další informace tvůrcům sdělí v nadcházejících týdnech.

Zdroj: engadget.com