Foto: se svolením NASA

Vědci se připravují na znepokojivě blízký střet asteroidu se Zemí

Zhruba za pět let potenciálně nebezpečný asteroid Apophis proletí kolem Země, a to pouze ve vzdálenosti necelých 32 000 km. Během tohoto nesmírně vzácného setkání bude Apophis desetkrát blíže k Zemi než Měsíc a vědci chtějí tohoto okamžiku plně využít.

Apophis proletí kolem Země 13. dubna 2029. Když byl v roce 2004 poprvé objeven, byl tento 335 metrů široký objekt v blízkosti Země označen za nebezpečný asteroid, který by mohl narazit do naší planety. Pozdější pozorování však vědce uklidnila, že zatím není třeba panikařit a že asteroid s největší pravděpodobností nenarazí do Země nejméně po dobu dalších sto let.

To je velmi dobrá zpráva vzhledem k velikosti tohoto tělesa a vážným škodám, které by mohlo způsobit, kdyby zasáhlo naši planetu. Můžeme jen doufat, že k tomuto scénáři nikdy nedojde. Tělesa této velikosti průměrně zasahují Zemi přibližně jednou za 80 000 let a způsobují katastrofální škody katastrofálního rozsahu včetně impaktní zimy.

Během průletu, který se uskuteční v roce 2029, chtějí vědci asteroid prozkoumat a zjistit, zda gravitační pole Země bude mít vliv na orientaci, složení a rotaci Apophisu. Mohlo by to mít za následek například otřesy asteroidu, které by způsobily změnu rozložení jeho materiálů uvnitř, nebo změnit vzhled jeho povrchu. Vědci doufají, že se jim podaří tyto potenciální změny zaznamenat porovnáním pozorování asteroidu před a po jeho setkání se Zemí. Fyzikální změny asteroidu by totiž mohly změnit jeho oběžnou dráhu, což by v dalších letech mohlo zvýšit možnost srážky se Zemí.

Soukromé vesmírné společnosti, jako je Blue Origin a startup Exploration Labs (ExLabs), navrhly mise, které by Apophis prozkoumaly ještě před očekávaným průletem. Již nyní je na cestě sonda NASA OSIRIS-APEX (dříve známá jako OSIRIS-REx), aby studovala Apophis a pozorovala změny, které asteroidu může způsobit blízké setkání se Zemí. Vzhledem k tomu, že půjde o velmi vzácné setkání, v následujících měsících budou pravděpodobně oznámeny další mise.

Zdroj: gizmodo.com