Foto: Pixabay

Musk tvrdě zakročí proti falešným účtům na Twitteru, trvale je zablokuje

Elon Musk vydal nové pravidlo, které nově platí pro všechny uživatele Twitteru. „Všechny účty na Twitteru, které se budou vydávat za falešné, aniž by byly jasně specifikovány jako ‚parodie‘, budou trvale pozastaveny.“ V následném tweetu Musk doplnil: „Dříve jsme před pozastavením účtu vydávali varování, ale nyní, když zavádíme plošné ověřování, už žádné varování nebude.“

Od té doby, co Musk slíbil ověření účtu v rámci předplatného, které činí 8 dolarů měsíčně (podle původního plánu mělo jít dokonce o 20 dolarů), někteří majitelé již ověřených účtů se přejmenovávají na Elon Musk, což poukazuje na problém systému ověřování, který ve skutečnosti nekontroluje, kdo účet vlastní. Mezi účty, o nichž je známo, že byly v důsledku toho zablokovány nebo pozastaveny, patří například komičky Kathy Griffin či Sarah Silverman.

Dosavadní pravidla přitom s uživateli, kteří se na Twitteru vydávali za někoho jiného, již pochopitelně počítala. Postup byl však mnohem mírnější a obsahoval tři kroky: Pokud byl účet potenciálně matoucí, Twitter nejdřív po takovém uživateli požadoval úpravu klíčového obsahu. Po tomto prvním varování (pokud uživatel neupravil daný obsah a neuvedl jej na pravou míru) následoval další krok, a to dočasné pozastavení účtu. Twitter mohl v takovém případě zažádat o předložení státem vydaného průkazu totožnosti, aby mohl účet obnovit. Pokud na to uživatel nepřistoupil, následoval poslední třetí krok – trvalé pozastavení účtu.

Musk dva první kroky ignoruje a přímo přistupuje ke třetímu kroku. V rámci svých vyjádření uvedl, že zvolil nejpřísnější trest. Zajímavé je, že přestože dřív nový majitel Twitteru tvrdil, že nebude vydávat žádná zásadní rozhodnutí, dokud Twitter nesestaví radu pro moderování obsahu, která o nich bude hlasovat, zdá se, že nové rozhodnutí učinil zcela sám.

Zdroj: theverge.com