Regulace přístupu k pornografickým stránkám vstoupí ve Velké Británii v platnost v polovině června

Pornografický průmysl ve Velké Británii čeká velká změna. Internet, který je již řadu let největším odbytištěm obsahu pro dospělé totiž bude omezen novou, poměrně zásadní regulací. Pomocí speciálního systému budou jednotlivé servery sledovat, zda je zájemce o lehtivé filmy a obrázky zletilý. Servery, které na tento systém nepřistoupí budou zablokovány poskytovatelem internetu.

Při vstupu na stránky s pornografickým obsahem, bude uživatel vyzván, aby zadal část čísla svého občanského průkazu nebo číslo speciální karty, která bude prodávána zletilým lidem na speciálních místech. Tam bude důsledně hlídáno, aby se k nim nedostali lidé mladší osmnácti let.

Chystaný systém by měl přejít v platnost 15. června, avšak už nyní se objevily kritiky, že mladiství se s trochou snahy zvládnout dostat k pornografickému obsahu i přes toto opatření. Pomoci jim mohou například VPN sítě. Některé platformy jako například Reddit, kde spolu uživatelé sdílí mimo jiné také pornografický obsah navíc pod toto nařízení spadat nebudou, protože se týká pouze serverů, jejichž obsah je tvořen alespoň ze třetiny pornografií.

Obhájci systému proti tomu oponují, že neexistuje opatření, které by mládež, schopná zacházet s výpočetní technikou a internetem nedokázala obejít. Toto opatření však zamezí tomu, aby se děti, především mladší dostaly k nevhodnému obsahu omylem. Zkrátka už nebude stačit stisknout pouhé ano, u výzvy „Vstupujete na stránky s obsahem…“, který stejně téměř nikdo nečte.

To jak se rozdělení internetu na defacto dvě části – té pro všechny a té pro dospělé; osvědčí ukáže praxe a čas.

Zdroj: bbc.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.