Foto: se svolením Neuralink

FDA zamítla žádost společnosti Neuralink o zahájení zkoušek na lidech

Podle nové zprávy agentury Reuters i přes opakovaná a odvážná tvrzení svého někdejšího generálního ředitele Elona Muska zůstávají vyhlídky startupu Neuralink, co se uvedení produktu na trh týče, velmi vzdálené. Zdá se totiž, že klíčové rozhraní BCI (mozek–počítač) nezískalo v roce 2022 schválení od Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) k provádění zkoušek na lidech, a to také kvůli úmrtí testovaných zvířat (více informací najdete v tomto článku).

Hlavní obavy FDA ohledně bezpečnosti se týkají možného selhání lithiové baterie, kterou zařízení používá. Úřad prý usiluje o zcela jasné vyjádření společnosti o tom, že selhání baterie je nemožné. Kdyby k němu totiž došlo, výboj elektrického proudu nebo tepelná energie by mohly zdevastovat okolní mozkovou tkáň.

Úřad FDA se také velmi obává možných problémů v případě, že by bylo nutné zařízení vyjmout (ať už kvůli výměně nebo modernizaci), a to kvůli nepatrné velikosti elektrických vodičů, které zasahují do šedé kůry mozkové pacienta. Tyto vodiče jsou tak malé a křehké, že hrozí jejich odlomení při odstraňování (nebo dokonce při běžném používání) a následné přenesení do jiných částí mozku, které by mohly poškodit. Zajímavé je, že tyto obavy sdílejí také někteří zaměstnanci společnosti Neuralink.

Během dne otevřených dveří společnosti Neuralink v listopadu loňského roku Musk sebevědomě tvrdil, že společnost získá schválení FDA do šesti měsíců (tedy v podstatě do letošního jara). Podobně jako ostatní odhady se však ukázal být tento nereálný. „Nedokáže rozlišit, že to není auto,“ nechal se slyšet jeden ze zaměstnanců společnosti. „Je to lidský mozek, ne hračka.“

Zdroj: engadget.com