Zdroj: commons.wikimedia.org

Oxfordští vědci objevili postup, který umožňuje proměnu oxidu uhličitého v letecké palivo

Jedním z přetrvávajících problémů letecké dopravy, pokud zrovna není celosvětová karanténa, je nízká ekologičnost. Ačkoli například lodní doprava dosahuje někdy horších výsledků z hlediska efektivity, je to právě létání, které má pověst nejméně šetrné dopravy vzhledem k životnímu prostředí kvůli emisím skleníkových plynů.

V minulosti se letečtí dopravci snažili najít cestu pro vylepšení své pověsti. Nakupují uhlíkové kompenzace, financují ekologicky prospěšné projekty nebo se snaží využívat ekologicky šetrnější paliva. V jejich snaze by jim v budoucnu mohl pomoci i zásadní objev Oxfordské univerzity. Tamním chemikům se podařilo přeměnit oxid uhličitý na látku, jež je možné používat jako palivo. Zatím vše v experimentálních podmínkách.

Pokud by se takový proces podařilo zavést i do běžného prostředí tak by chemická reakce na bázi železa mohla velmi pomoci životnímu prostředí i letecké dopravě jako takové. Prvním krokem bude poměrně malý experiment dokázat zreplikovat ve větším měřítku.

Tvůrci tohoto postupu doufají, že by v budoucnu mohlo být možné současnou infrastrukturu produkující uhlík jako obnovitelný zdroj sám o sobě. Proces přeměny Oxidu uhličitého probíhá za teploty 350 °C a je v něm přítomna kyselina citronová, vodík a katalyzátor vyrobený z ze železa, manganu a draslíku. Výsledkem je tekuté palivo, které lze spalovat v leteckých motorech. První pokus byl proveden v reaktoru z nerezové oceli a bylo vyrobeno pouze několik gramů látky.

Oxid uhličitý je nutné dodat v poměrně koncentrované formě, v budoucnu by tak letadla, továrny a další velcí producenti tohoto plynu mohly být vybaveny speciálními lapači, které by jej schraňovaly pro další použití.

Zdroj: wired.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.